IUS öğrencileri “Saraybosna ve Dünya” Konferansı’nda

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Mimarlık Bölümü lisans öğrencileri, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Eski Şehir Saraybosna Belediye Günleri kapsamında Uluslararası Bosna Forumu tarafından düzenlenen “Saraybosna ve Dünya” Dördüncü Uluslararası Bilimsel Konferansı’na katıldılar. IUS öğrencileri Afranur Aydin, Alma Subašić, Bisera Berberkić, Emina Isić, Hakan Atalay, Nadina Čamdžić, Nurbanu Tiftik, Osman Unal Yurtsever, Salam Yeghel ve profesör Amra Hadžimuhamedović “İsa-Bey’in Tekkesi’nin Kültürel Peyzajını İnceleyerek Kültürel Mirasın Korunmasının Çağdaş İlkeleri Üzerine Eğitim” başlıklı konularını sundular.

Proje Dr. Amra Hadžimuhamedović tarafından verilen Koruma ve Restorasyon dersinin uygulanmasından kaynaklandı. “Bentbaša'daki Mevlevi tekkesinden Kozija Ćuprija'ya Miljacka vadisindeki kutsal alanın durumu ve geleceği” ikinci panel konusu olarak sunuldu. Açık oturum yöneticisi Prof. Dr. Rasim Gačanović’ti. Uluslararası Saraybosna Üniversitesi temsilcilerin yanı sıra, Zina Ruždić, Selma Karačevic-Kapić, Narcisa Gaković-Bašić, ve Merima Tica katılmcı temsilcilerdi.

En üst