IUS Öğrencileri Bosna Hersek Federasyonu Vergi Dairesi’ni Ziyaret Etti

27 Aralık 2017, Çarşamba tarihinde FLW and FBA öğrencilerini IUS Hukuk Fakültesi (FLW) çalışanları eşliğinde Bosna Hersek Federasyonu Vergi Dairesi’ni ziyaret etti. Ziyarete katılan 20 kililik öğrenci grubu Dekan Dr. İbrahim Dursun’dan LAW307 (Vergi Hukuku) dersini almaktadır. Ziyaret, öğrencilerin dönem boyunca gördükleri bilgileri pekiştirmek ve onlara uygulamadaki aşamaları gösterebilmek amacıyla planlandı.

Öğrenciler, Vergi Dairesi Başkanı Mr. Šerif Isović’ten kurumun önemi ve işleşine dair bilgi alma şansına sahip oldular. Direktör Asistanı Jasmina Hurić-Bjelan vergi hukunun temelleri, kurumun işleyiş ve yönetimi hakkında bir konuşma yaptı.

Bu sayede öğrenciler, Bosna-Hersek hükümetinin kuruluş ve kanton düzeyindeki tüm gelirleri ve kurumun güncel faaliyetleri hakkında bilgi alabildiler. Ayrıca, öğrenciler bilgi aldıkları bu konular hakkında da soru sorma imkanına sahip oldular.

En üst