IUS Students Visit US Embassy
 

IUS Öğrencileri ABD Büyükelçiliği’ni Ziyaret Etti

4 Kasım 2015 günü İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi(FBA), Uluslararası ve Halkla İlişkiler bölümü öğrencileri için, Yrd. Doç. Dr. Josph Jon Kaminski, Kıdemli Araştırma Görevlisi Nerkez Opačin ve Araştırma Görevlisi Hamza Preljević Amerika Birleşik Devletleri Saraybosna Büyükelçiliği’ne bir ziyaret tertip ettiler. Bu ziyaret, öğrencilere Bosna Hersek ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki mevcut ilişkiler hakkında daha fazla bilgi edinmeleri fırsatını verdi. Ziyaret çerçevesinde, Kültür İşleri Bölümü Yönetici Yardımcısı Nicholas Geisinger, Amerika’da turist vizesi başvuru süreci ve öğrenciler için gönüllü çalışabilecekleri projeler hakkında bilgilendirici bir sunum gerçekleştirdi. Sunumdan sonra Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Yönetici John Silson da Bosna Hersek’teki iktisadi ve ticari meseleler hakkında bir konuşma yaptı. Bu aydınlatıcı konuşmada, Bosna Hersek’in gereken siyasi ve ekonomik reformları hayata geçirerek bazı önemli adımlar attıktan sonra Avrupa Birliği’ne tam üye olabileceği konusuna da değinildi.

En üst