IUS İki Günlük Uluslararası Konferansa Sponsorluk Yaptı

23 Nisan 2015, Perşembe günü, Saraybosna Gazi Hüsrev-beg Kütüphanesi toplantı salonu, ‘Sosyal, Kültürel, Siyasal ve Manevi bakış açısından, Diasporal ve Göçmen Kimlikleri’ adı altında iki gün boyunca devam eden uluslararası konferansa ev sahipliği yaptı. Bu konferans, Bosna Hersek Diyanet Vakfı Reis-ül-Ulema Husein ef. Kavazović,  Uluslararası  Saraybosna Üniversitesi (IUS) ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlğına bağlı olan ‘Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’  kurumunun  "Konrad Adenauer" müdürlüğü’nün katkıları ile gerçekleştirilmiştir. Reis-ül-Ulema Husein ef. Kavazović göçün tarihsel sürecine vurgu yaptığı açılış konuşmasında Boşnak halkının yüzyıllardır, farklı dönemlerde maruz bırakıldığı göçler sonucu oluşan diasporal ve göçmen kimliğinin tartışılması gerektiğinin önemini vurguladı.

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, açılış konuşmasına bu tarz konferansların uluslararası arena için öneminli olduğuna dikkat çekerek başladı. ‘Bu konferans, vatanını terketmek zorunda bırakılmış, şu an yurt dışında yaşamaya devam eden vatandaşlarla dayanışmanın arttırılmasına ve iyileşme çalışmalarına hizmet ederek bu ülke için yeni ufuklar açabilecektir. Ummaktayız ki, bu konferans, göç sonucu Boşnak kimliğini etkileyen faktörleri ve değişiklikleri analiz ederek  bilimsel araştırmalar için  gerekli olan yapılanmanın oluşturulmasına katkı sağlayacaktır.’ sözleri ile devam etti.

Konferans, 23 uzman ve konuşmacıyı bir araya getirdi. Konuşmacılar, farklı bilimsel konularda ve kendi edindikleri tecrübeler hakkında sunduğu konuşmalarda: Boşnak toplulumuna, Balkanlar’daki Müslüman halka ve diğer toplumlara odaklanarak nasıl davranılması gerketiğine, yeni  yöntemlerle birlikte çözümler sundular. Tüm bunların yanı sıra, konferans süresince Boşnak diasporası, Yeni Zelanda’da ki Müslüman göçmenleri ve 20. yüzyılda 1960 yılından sonra Almanya’da ki BH göçmenlerinin kimlik oluşumu, bulundukları bölgelerdeki durumu ve yeniden yapılandırılması konularıda münazara edildi.

En üst