IUS Horizon2020 Programı’na katılım için Avrupa Komisyonu ile anlaşma imzaladı

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, 27 Mayıs 2016 tarihinde Horizon2020’ye katılmak için Avrupa Komisyonu(EC) ile anlaşma imzaladı. Projenin başlığı; Sistemli Cinsiyet Eşitliği Eylemi( SAGE)’dir. Ana hedefleri:

  • Bilimsel araştırmalarda cinsiyete duyarlı uygulamalar, alıştırmalar, süreç ve prosedürler,
  • Kurumda karar alınırken kadın ve erkek arasında dengeli bir düzen oluşturma.

Proje, ortak 6 Avrupa Ülkesi’ne uygulanacaktır. Genel Proje Koordinatörü İrelanda’nın Dublin ilinde bulunan Trinity Koleji’dir. Programın genel kabul oranı %14’tür. Karar alınırken, sadece projenin kalitesine bağlı olan hiçbir ülke kotası ve finansmanı yoktur.

Program içinde, şu ana kadar Bosna Hersek’ten 12 proje katılımı kesinleşti.  Bu da, Avrupa Birliği’ne rakip olma kapasitemizin olduğunu gösteriyor. IUS’un SAGE projesine olan katılımında, EC Bosna Hersek içinden üniversitemize en yüksek finansal desteğinin sözünü vermiştir. Diğer Bosna Hersek Üniversitelerinin cesaretlenerek, Horizon2020 Programında daha fazla katılım sağlanmasını umuyoruz.

SAGE Projesi 2016 Eylül ayında başlayacak ve önümüzdeki üç yıl devam edicektir. IUS, Bosna Hersek’te ve bölgede bulunan ilgili temsilciler ile proje hedeflerini yerine getirmek ve sürdürülebilir hale getirmek için birlikte çalışacaktır. EC’in vaad ettiği toplam fon tutarı 2.276.853,75 Euro’dur. 

En üst