IUS Erasmus+ Mezun Etkinlikleri

Geçen üç akademik dönem içinde Uluslararası İlişkile Ofisi aracılığıyla Erasmus+ Değişim Programı’nda yer alan 150 IUS öğrencisiden 5 öğrenci, Benjamin Đug, Amar Tirić, Sara Spahić, Ahmed Adžemović ve Amina Agović, 15-17 Mart 2018 tarihlerinde Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti, Ohrid’de Batı Balkanlar Mezunlar Derneği’de yer almak için davet edildiler.

Resmi başlangıç etkinliği; öğrenciler ve mezunlar, bakanlık temsilcileri, üniversite rektörleri ve öğrenci birlikleri, AB yetkilileri ve iş temsilcileri de dahil olmak üzere konuyla ilgilenen yaklaşık 300 yüksek öğrenim katılımcısını bir araya getirdi. İlham verici ifadeler, canlı panel tartışmaları, çeşitli atölye çalışmaları ve kültürel aktiviteler dahil olmak üzere WBAA'nın yeni üyeler almasına ve gelecek çalışma programını ve faaliyetlerini şekillendirmesine yardımcı oldu.

Dernek, Batı Balkanlardan gelen mezunlar için güçlü bir birlik oluşturmayı hedeflemektedir. Çünkü Batı Balkan ülkelerinde modernleşmenin savunulması, bölgedeki yüksek öğretimin kalitesinin arttırılması ve buradaki gençlerin akademik ve kariyer gelişimi konusunda güçlenmeleri istenmektedir.

En üst