Faculty of Education (FEDU)
 

IUS, Eğitim Fakültesi‘ni (FEDU) Kurdu!

Saraybosna Kantonu Parlamentosu, 11. Haziran 2015, Çarşamba günü, Saraybosna Kantonu Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanlığı Uzman heyetinin bir araya gelmesi ile gerçekleştirdiği 9. olağan toplantısınında, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi’nin(IUS) bünyesinde Eğitim Fakültesinin (FEDU) kurulmasına dair mesleki geçerlilik başvuru dosyasını  kabul etme karar aldı. Uluslararası Saraybosna Üniversitesinde kurulmakta olan Eğitim Fakültesi (FEDU), her üç eğitim öğretim düzeyinde eğitim verecektir. Eğitim Fakültesinin (FEDU) amacı, Bosna Hersek’te ve ülke dışında İlk-orta, lise ve yüksek eğitimin ilerlemesine çalışacak olan yerel ve yabancı öğretim görevlilerin kaliteli bir şekilde eğitilmesi olacaktır. Bilgisayar teknolojileri, Türk Dili Edebiyatı ve İngiliz Dili ve Edebiyatı gibi temel disiplinler dışında, öğrenim programları bünyesinde, çağdaş pedagoji disiplini, öğretim süreci metodolojileri ve dilsel ve iletişim becerileri programları olacaktır. Fakülte, gelişmiş disiplinlerarası öğretim,eğitim, araştırma ve uygulama yaklaşımını sunmaktadır. IUS, Eğitim Fakültesinin (FEDU) kurulması ile, Bosna Hersek eğitim sisteminin ilerlemesine ve tüm eğitim alanlarında uluslararası kurumlara bağlanmasına katkı sağlayacaktır.

Fakültede eğitim gören öğrenciler, aşağıdaki bölümlerde eğitimlerini sürdürebilirler:

  • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri (CEIT)
  • Türk Dili ve Edebiyatı, Eğitim Uzmanlık (TLT)
  • İngiliz Dili ve Edebiyatı, Eğitim Uzmanlık (ELT)

İngiliz Dili ve Edebiyatı, Eğitim Uzmanlık (ELT)

Uluslararası Saraybosna Üniversitesinde  kurulan Eğitim Fakültesi’nde okutulacak ‘İngiliz Dili ve Edebiyatı’ (Eğitim Uzmanlık)- öğretim plan ve müfredatı, öğrencilerin, her üç öğrenim düzeyinde eğitim görmelerine imkan sağlayacaktır. Eğitim Fakültesi bünyesinde açılacak olan İngiliz Dili ve Edebiyatı programının amacı, öğrencilerin kaliteli bir şekilde eğitilmelerini sağlamak, İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında uzmanlaşmalarına imkan vermek ve öğrencileri, modern öğretim metodolojilerini  ve eğitim psikolojisi alanlarında eğitmek olacaktır. Bu program, yerli ve yabancı öğretim üyeleri ile  kaliteli bir şekilde eğitime imkan tanıyacaktır. Ayrıca Bosna Hersek’te ve ülke dışında ilk-orta, lise ve yüksek eğitimin ilerlemesine katkı sağlaycaktır. Dil ve Edebiyat gibi temel disiplinler dışında, öğrenim programı bünyesinde, çağdaş pedagoji disiplinleri, öğretim süreci metodolojileri ve dilsel ve iletişim becerileri konuları işlenecektir. Bu program, gelişmiş disiplinlerarası öğretim,eğitim, araştırma ve uygulama yaklaşımını sunmaktadır.

Türk Dili ve Edebiyatı, Eğitim Uzmanlık (TLT)

Uluslararası Saraybosna Üniversitesinde kurulan olan Eğitim Fakültesi’nde okutulacak ‘Türk Dili ve Edebiyatı’ (Eğitim Uzmanlık)- öğretim plan ve müfredatı, öğrencilerin, her üç öğrenim düzeyinde Eğitim görmelerine imkan sağlayacaktır.  Eğitim Fakültesi bünyesinde açılacak olan Türk Dili ve Edebiyatı programının amacı, öğrencilerin kaliteli bir şekilde eğitilmelerini sağlamak, Türk Dili ve Edebiyatı alanında uzmanlaşmalarına imkan vermek ve öğrencileri, modern öğretim metodolojilerini  ve eğitim psikolojisi alanlarında eğitmek olacaktır. Bu programda eğitim görecek olan öğrenciler, dil dışında Türkiye’nin tarihini ve kültürünü öğrenebileceklerdir. Bu program, yerli ve yabancı öğretim üyeleri ile  kaliteli bir şekilde eğitime imkan tanıyacaktır. Ayrıca Bosna Hersek’te ve ülke dışında ilk-orta, lise ve yüksek eğitimin ilerlemesine katkı sağlaycaktır. Dil ve Edebiyat gibi temel disiplinler dışında, öğrenim programı bünyesinde, çağdaş pedagoji disiplinleri, öğretim süreci metodolojileri ve dilsel ve iletişim becerileri konuları işlenecektir. Bu program, gelişmiş disiplinlerarası öğretim,eğitim, araştırma ve uygulama yaklaşımını sunmaktadır.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri (CEIT)

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri (CEIT) öğrenim programında, bilgi, iletişim, pedagoji, psikoloji gibi bir kaç bilim disiplini okutulacaktır. Program, tüm eğitim seviyelerinde eğitim süreçlerinin etkinliğinin ilerlemesinde çağdaş teknik ve teknolojisinin uygulanma becerliklerini öğrencilere öğretmeyi amaçlamaktadır.Bu program, eğitsel bilgisayar yazılım ve platformların tasarımı ve yönetimi alanında ödevlerini yapabilmeleri amacıyla, öğrencileri mukdedir kılmaktadır. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri (CEIT) öğrenim program mezunları, informatik alanında karmaşık pratik sorunları çözecek, mevcut karmaşık bilgi teknolojisi kavramlarının tanıtımını yapacak,  informatik, pedagoji, psikoloji ve buna benzer diğer ilgili disiplinler alanlarında teoretik ve pratik bilgileri arasında bağlantı kuracak kadar yetenekli olacaklardır.

Bu Fakülteye öğrenci kayıtları, 2016/2017 senesinde başlayacaktır.

Eğitim Fakültesi (FEDU) hakkında fazla bilgi için http://fedu.ius.edu.ba/ web sayfamıza baş vurabilirsiniz.

En üst