IUS Devlet Akreditasyonu Aldı

 

Saraybosna Kantonu Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanlığı, önümüzdeki 5 yıl boyunca Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'ni (IUS) yeniden akredite etti ve bir kez daha bu yüksek öğretim kurumunun çalışma kalitesini, tanınırlığı ve kaliteye olan bağlılığı doğrulamılş oldu.

IUS, söz konusu Kanton Bakanlığına bu üniversitenin çalışmaları hakkında olumlu bir imaj veren BH Yüksek Öğrenim ve Kalite Güvencesi Geliştirme Ajansı'nın (HEA) teklifi üzerine akredite edilmiştir. HEA, tavsiyesinde IUS'un, Avrupa Yükseköğretim Alanında Kalite Güvence Standartları ve Kuralları, Bologna Süreci İlkeleri ve Avrupa Yeterlilikler Sistemi uyarınca HEA tarafından belirlenen 9 kriterin tümünü karşıladığını belirtti.

Yerel ve uluslararası uzmanlardan oluşan HEA tarafından atanan akreditasyon komitesi, bu yıl Haziran ayında IUS'u ziyaret ederek üniversitenin çalışma ve altyapı kapasitesini denetledi. Bu vesileyle, IUS'nin devlet akreditasyonunu yeniden kazanması için yüksek standartlar ve koşullar olduğu belirlenmiştir. İki günlük Üniversite ziyaretinde, atanan uzmanlar IUS liderlik, kalite ve öz değerlendirme ekibi, yönetim personeli, mezunların temsilcileri, ekonomi ve işgücü piyasası temsilcileri, akademik personel temsilcileri, dekanlar ve çalışmanın değerlendirildiği tüm çalışma programlarının koordinatörleri ve tüm akademik yıllardan öğrenciler ile görüştüler. Üniversite gezisi sırasında Komisyon, zengin donanımlı üniversite kampüsü, bilgisayar donanımlı sınıflar, dersler, multimedya sınıfları, bir sanat galerisi, spor alanları ve öğrencilere sunulan diğer imkanları görme fırsatı buldu.

IUS, yeniden akreditasyon başvurusunun sunulmasından önce, dahili IUS Akreditasyon Komisyonu tarafından gerçekleştirilen kapsamlı bir öz değerlendirme yapılmıştır. Akreditasyon süreci IUS Kalite Güvence Ofisi tarafından yönetildi ve koordine edildi.

IUS'un Bosna-Hersek'teki ilk akreditasyonunu 2004 yılında Saraybosna Kantonu Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanlığı'ndan aldığı dikkat edilmesi gereken bir noktadır. Nispeten genç bir akademik kuruluş olan IUS, öğrencilere hemen gençlerin yeni bilgi edinme ve mevcut bilgi ve deneyimlerini öğrenciler ve profesörlerin yanı sıra seçkin konuk öğretim üyeleri ile paylaşma fırsatına sahip olduğu açık, hoşgörülü bir uluslararası ortam sağladı.

"Bu tanınırlık bizleri, gençleri eğitmek ve misyonumuzun ve vizyonumuzun hedeflerine ulaşmaya devam etmek için; ayrıca IUS’u, diplomalarının, öğrenimin eşsiz mekânı olan Avrupa’da tanınacak ve kabul edilecek; uluslararası kabul görmüş bir kalite, bilim ve araştırma merkezi haline getirmek için motive ediyor,"dedi IUS Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yıldırım.

En üst