IUS Çalışanları Erasmus Değişim Programında

İstanbul Şehir Üniversitesi ile olan işbirliğinden ötürü Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) 2016/2017 ve 2017/18  Akademik yılında 20 Lisan öğrencisi, 5 Akademisyen ve 5 İdari personeli için Erasmus bursu kazandı.

Bahar döneminden bu yana 4 idari personel ve akademisyen bu tanınmış üniversite aracılığıyla Türkiye’de profesyonel eğitim alma şansı elde etti. 6-10 Mart tarihleri arasında isimleri belirtilen IUS aile üyeleri değişime katılacaktır: IUS İngilizce Dil Okulu Müdürü Bayan Hilal KARIC, Öğrenci İşleri Müdürü (ÖİM)Sabiha Pepić-Inal, Psikoloji Bölümü Kıdemli Asistan Yardımcısı Alma Jeftić ve IUS Proje Yöneticisi Nađa Beglerović.

IUS’un bu üniversite ile gerçekleştirmiş olduğu anlaşmanın amacı benzer yönetim ofislerini gözlemleme, yararlı fikir ve deneyim paylaşımı ve üniversite öğrencilerine konferans vermektir.

Erasmus+ IUS’ta iki yıl önce kurulmuş ve Üniversitemizin uluslararasılaşmasında, öğrenciler için yönetim ve hizmetteki gelişmelerin kolaylaştırılması ve sunulan eğitim kalitesinin iyileştirilmesinde büyük rol oynamıştır. Üniversitenin kurulmasından bu yana ilk kez bu tür mesleki gelişim şansına sahip olan hem idari hem de akademik personel için mükemmel bir imkan olduğu geçtiğimiz iki yıl boyunca alınan sonuçlar sayesinde kesinliğe kavuştu.

ÖİM Sabiha Pepić-Inal, ‘‘Farklı kültürlerle tanışma, yeni şeyler öğrenme ve çalışma ortamını değiştirme işinizden daha verim almak için mükemmel bir yol. Profesyonel gelişim için her çalışanın deneyim tadına varıp kendini geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum.’’ dedi. Öğrenci İşleri Ofisi (ÖİO) şimdiden 4 çalışanını Polanya, Romanya ve Türkiye’ye göndermiştir. 

En üst