IUS Bursu – Parlak Bir Gelecek için Şans

Bugün, Bosna Hersek genelinde bütün dördüncü sınıf lise öğrencileri Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) tarafından Saraybosna’da organize edilen en geniş çaplı bursluluk sınavına katıldılar. Bosna Hersek’ten ve bölgeden gelen 2000’den fazla öğrenci burs kazanma şansına sahip oldu.

IUS, aynı gün aday öğrencilere fakülte ve bölümler, müfredat, staj durumu, öğrenci değişim programları ve diğer fırsatlara dair bilgi alabilecekleri Açılış Günü de düzenledi. Açılış Günü aday öğrenciler için verimli bir fırsat sunmakta, böyleceöğrencileri kayıt olma konusunda cesaretlendirirken, aynı zamanda verilen burs oranlarını artırmaktadır.

Rektör Vekili Prof. Dr. Ahmet Yıldırım basın açıklamasında “Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, Bosna Hersek ve bölge halkının kaliteli eğitim yoluyla geliştirilmesi ve güçlendirilmesini hedefleyen sosyal sorumluluk sahibi bir kurumdur. Bu nedenle bu bursluluk sınavı Bosna Hersek’ten ve çevre ülkelerden gelen gençler için  sürekli hareket halindeki geliştirici kuvvetin bir parçası olmaları açısından  önemli bir şanstır. Sonraki yıllarda, IUS öğrencileri onlara ihtiyaç duydukları nitelikleri sağlayan üniversitelerini gururla temsil edecekler ve Bosna Hersek’in kalkınmasına önemli katkılarda bulunacaklardır” dedi.

IUS, bursluluk sınavı aracılığıyla gençlere ülkelerinin refahı ve ekonomik gelişmesine katkıda bulunma şansı vermekte ve geleceğin genç uzmanlarına daha iyi fırsatlar sunmaktadır. Bu tür bursluluk sınavlarının amacı bilgi kültürünü ve eğitimi teşvik edip öğrencileri cesaretlendirmektir. Verilen bütün burslar 5 yıl geçerli olmakla beraber yalnızca tam (%100) burs sahibi öğrencilerin not ortalamalarını belli bir seviyede tutmaları gerekmektedir. Diğer öğrencilerin bir yıl süren İngilizce Hazırlık Okulu için ödeme yapmaları gerekirken, tam burslu öğrencilerin hazırlık okuluna ödeme yapmaları gerekmemektedir.

Saraybosna Eğitim Geliştirme Vaktı Başkanı Hasan Topaloğlu ‘IUS aday öğrencileri ve mezunları diğer ülkelerle kurulacak olan mesleki, kültürel ve akademik bağlantılar için Bosna Hersek’in en iyi elçileridir. Bunu başarmak için de farklı bir yaklaşıma sahip olmak, daha fazlasını sunmak ve her öğrenci için bireysel bir eğitim perspektifine sahip olmak gerekir.’

IUS, bursluluk sınavı vasıtasıyla sosyal sorumluluk sahibidir. Kendisini, zamanın değişen şartlarında Bosnak Hersek’in değerlerini muhafaza ederek bölgede yükseköğretim anlamında liderliğini korumaya ve geliştirmeye adamıştır. Uluslararası Saraybosna Üniversitesi 2003 yılında kuruldu. Kamu yararına olan çalışma alanları yüksek öğretim ve araştırmadır. Bu çalışma alanlarının yasal düzenlemeleri Bosna Hersek yasaları tarafından yürütülür. 5 fakülte ve 21 bölüm içeren IUS’ta eğitim dili İngilizcedir. Üniversite eğitim stratejisi olarak teorik ve pratik bilgiye eşit olarak önem vermektedir.

En üst