IUS, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin uygulamasını destekliyor

 

 

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS), tanınırlığı ve kalite taahhüdünün yanı sıra, çalışmalarının kalite standardını bir kez daha doğruladı. Bu kez IUS, eğitim, araştırma ve bilgi aktarımı yoluyla sadece evrensel BM hedefleri olarak tanınmayan, aynı zamanda bunları iç prosedürlerine ve faaliyetlerine dahil eden BM Gündem 2030 - 17 BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin (SKH) uygulanmasını destekliyor.

2015’te BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin benimsenmesinden bu yana, IUS, stratejik planlarına uygun olarak, bu faaliyetlerin tüm segmentlerini sistematik olarak desteklemiştir. Londra'nın dünya çapında saygın bir üniversite sıralamasında olan kuruluşu Times Higher Education (THE), BM hedeflerini karşılama kriterlerine göre 2019 yılı Etki Sıralamasında IUS 101-200'i olarak sıraladı. Sıralama başvurusunun THE'a sunulmasından önce, IUS Kalite Güvence Ofisi tarafından SKH’ların IUS'ta uygulanması konusunda kapsamlı bir öz değerlendirme ve kontrolü yapıldı.

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri nedir? İnsanlığın yüzleştiği başlıca “global risklerin” etkisini azaltmak için, 193 Birleşmiş Milletler üyesi ülke, oldukla azimli olan 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi üzerinde anlaştılar. Bu hedeflerden bazıları fakirliğin azaltılması, eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadele ve 2030 yılına kadar iklim değişikliğine dair adımlar atmak. Bu 17 hedefin başarıya ulaşması ve uygulanması için tüm dünyadaki yüksek eğitim kurumlarına, yarının nihai karar mercii olan bugünün öğrencilerine, kritik ve etik düşünmeleri, etik çelişkiler ile nasıl başa çıkacağını öğrenmeleri ve ciddi ve karmaşık sosyal problemlere sistematik çözümler uygulamalarına izin verilmesi ve öğretilmesi önerisi yapılmıştır. Bu hedefler öğrenci eğitiminin yanı sıra, ayrıca öğretmen eğitimi, önerilen çalışma programlarının uygulanması, başarılı öğretim ve kuruluşların işletilmesini de kapsıyor.

IUS Rektörü Prof. Dr.Ahmet Yıldırım, “BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin IUS'ta uygulanmasının başarısı, bizi, gençleri eğitmek ve IUS'u bölgede eğitim, bilim ve araştırma alanında örnek yapma misyon ve vizyonumuzu gerçekleştirmek için bu zamana kadar yürüttüğümüz sıkı çalışmayı devam ettirmeye motive ediyor,” ifadelerini kullandı. Ayrıca IUS temsilcilerinin 22-24 Nisan 2020 tarihlerinde İsveç'in Stockholm kentindeki KTH Kraliyet Teknoloji Enstitüsü'nde yapılacak olan üçüncü İnovasyon ve Etki Zirvesi'ne davet edildiğini belirtti. Zirvenin konularından biri "araştırma üniversiteleri yenilik için nasıl olumlu bir ortam yaratabilir" olacak.

Bilimsel çalışmaları ile fark yaratan ve IUS'u BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin uygulanmasında lider bir Bosna-Hersek üniversitesi haline getirmeye katkıda bulunan birkaç IUS profesörünün ifadelerini vurguladık.

Doç. Aliye F. Mataraci, IUS Hukuk Fakültesi Dekan Vekili:

“Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve özellikle Dünya Sosyal Sermaye İzleme odaklı ortak girişimlerin uygulanması çerçevesinde IUS, Basel Müşterekler ve Ekonomi Enstitüsü ile 5 yıllık bir işbirliği anlaşması imzaladı. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Grubu Dünya Sosyal Sermaye Monitörü, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Grubu tarafından sivil toplum aktörleriyle ortaklaşa yaratılan sosyal malları ve sosyal sermayeyi ölçmek için bir araçtır. Bu anlaşmaya dayanarak, IUS BH'nin sosyal sermayesinin Basel Enstitüsü ile birlikte altı ayda bir izlenmesine katkıda bulunacaktır. Tüm veri girişleri, Dünya Sosyal İzleme Portalı aracılığıyla çevrimiçi bir veritabanında toplanacaktır: http://trustyourplace.com/.“ BH'deki Sosyal Sermaye İzleyicisi'nin sonuçları hakkında daha fazla bilgi için lütfen buraya bakın (sayfa 9 ve 10).

Doç. IUS Makine Mühendisliği Programı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhamed Hadžiabdić, IUS'taki D4D UNDP Projesinin koordinatörüydü: "İsviçre Hükümeti tarafından finanse edilen D4D UNDP Projesi, Bosna-Hersek'teki insanlar için sosyo-ekonomik fırsatları ve perspektifleri artırmayı ve artan diaspora katılımı ile geçim kaynaklarını iyileştirmeyi amaçladı. Teknik bilgilerin aktarılmasını sağlayan bir dizi çalıştay düzenledik. Dört Bosna-Hersek'li şirketten mühendisler, Avusturya Teknoloji Enstitüsü'nden bir diaspora uzmanı Dr. Mirza Popovac ile birlikte çalıştıkları atölyelere katıldı ve bu, bilgi ve fikirlerin aktarılması, sosyal ve kültürel ağ oluşturma için mükemmel bir fırsattı.”

Yardım. IUS Danışma Merkezi'ni başarıyla yöneten IUS Psikoloji Program Koordinatörü Prof. Dr. Orkun Aydın:

“Danışma Merkezi, bireysel danışmanlık, psikolojik değerlendirme ve konsültasyon dahil olmak üzere kısa süreli zihinsel sağlık müdahaleleri sağlayarak öğrencilerin zihinsel refahını desteklemektedir. Öğrencilerin psikolojik refahını sürdürmek için Sanal Gerçeklik kitleri, bilgisayarlı değerlendirmeler ve cilt yanıtı için biyosensör ekipmanı gibi son teknoloji teknolojileri kullanılmaktadır. Hizmet gereksinimlerinin yanı sıra, öğrencilere ruh sağlığı bilincini artırmak için çalıştaylar, gönüllü etkinlikler ve araştırma faaliyetleri de sunulmaktadır.”

Yardım. Ramo Palalić, IUS Ekonomi Programı Öğretim Üyesi, IUS Liderlik ve Girişimcilik Merkezi Koordinatörü (LEC):

“Girişimcilik her ekonominin "motoru" olarak kabul edildiğinden, girişimciliğin gücünü ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına yardımcı olacak farklı faaliyetlerle kullanmaya çalışıyoruz. Birincisi, IUS Liderlik ve Girişimcilik Merkezi (LEC) aracılığıyla Küresel Rekabetçilik Projesi'nde yer alıyoruz ve dünyadaki farklı üniversitelerle işbirliği yaptık. Proje sonuçları henüz yayınlanmayacak. İkincisi, IUS Liderlik ve Girişimcilik Merkezi gençlere girişimci düşünmelerini sağlayacak seminerler ve çalıştaylar sunarak etkinlikler düzenliyor. Aynı şekilde Liderlik ve Girişimcilik Merkezi, SBF Startup-challenge'a katkıda bulunanlardan biriydi.Üçüncüsü, girişimcilikle ilgili son yayınlar (1, 2, 3, 4) kurum ve kuruluş için iyi bir değer olacaktır. Ayrıca, bu alandaki araştırma yayınları, uygulayıcıları ve akademisyenleri, yerel ve küresel olarak girişimciliğin yeni ufuklarını keşfetmeleri açısından zenginleştirecektir. Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin uygulamasıyla, Gündem 2030'a ulaşmak için çaba gösterdiğimizde girişimcilik alanındaki faaliyetler daha da genişleyecektir.”

 

En üst