IUS Birleşmiş Milletler Modelinin (IUSMUN) birinci oturumu Uluslararası Saraybosna Üniversitesinde düzenlendi

2016 yılı, 3-4 mart arasındaki dönemde Siyaset Bilimi Öğrencileri Derneği (APPS) BM Güvenlik Konseyi'nin çalışmalarının simülasyonunu düzenledi. Birleşmiş Milletler Modeli (MUN) , amacı, uluslararası ilişkiler ve Birleşmiş Milletler gündemindeki güncel olaylar, diplomasi ve konular hakkında öğrencileri eğitmek olan akademik bir konferanstır. IUSMUN esnasında öğrenciler, simüle edilen bir BM Güvenlik Konseyi oturumunda bir milleti temsil eden diplomatları canlandırmaktalar.

Konferans öncesi öğrenciler bir ülkeyi araştırıyor, kendilerini diplomat yerine koyuyor, danışıp,tartışıp uluslararası sorunları araştırıyor ve daha sonra dünya sorunlarına çözümler geliştiriyorlar.

IUS, Biri Konsey başkanının ,diğerleride “Orta Doğuda Dengenin sağlanması” konusu üzerinde tartışan delegelerin yerine geçen 15 öğrenciyi topladı. Topluluk önünde konuşma, araştırma, politika analizi, etkin dinleme, grup iletişimi, çatışma çözme gibi çeşitli becerilerin kullanılması sonucunda ve IUSMUN konferansının ikinci gününün sonunda delegeler, Ortadoğu'da istikrar ve barışı elde etmeye yardımcı olacak olası eylemlere kendi bakış açılarını temsil eden karar taslağını benimsediler.

Bu verimli tartışmanın sonunda, konsey başkanı Enna Zone Đonlić, diğer delegelerle beraber kendilerini en çok belli eden iki delegeyi , En İyi Konuşmacı olarak Aynura Akbaş’ı, En İyi Delege olarak da Amra Džonlić’i seçti.

APSS takımı, konferansa katılan seçkin delegelerimiz ve misafirlerimizden gelen pozitif tepkiler nedeniyle şimdiden IUSMUN ‘un 2. oturumunu planlamakta.

En üst