IUS Balkan Araştırmaları Merkezi yeni bir çalışma yayınladı.

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nde yürütülen araştırma merkezlerinden olan Balkan Araştırmaları Merkezi, “Bosna Hersek ve Berlin Süreci: 2018 Londra Zirvesi ötesinde Bosna Hersek'teki Temel Süreçlerin Analizi” başlıklı bir analiz yayınladı.

Yayın, IUS profesörleri Dr. Admir Mulaosmanović, Dr. Mirsad Karić, Ahmed Kulanić, Dr. Emil Knezović, Hamza Preljević, ve doktora adayı Almir Mustafić tarafından yazılmıştır.

Bu çalışma, AB ve ABD tarafından başlatılan ve/veya desteklenen bazı kilit süreçlerin ve yayınlanmış belgelerin analizine odaklanmakla beraber aynı zamanda kalıcı barış ve refahı sağlamak için önemli hedefleri ve tavsiyeleri belirlemeye çalışmaktadır. Analiz; demokratik ilkelerin, hukukun üstünlüğünün inşa edilmesine ve aynı zamanda hem Bosna Herksek’in hem de bölgenin genel refahı için sağlam temelin oluşturulmasıyla ilgili olarak devletin ve Balkan bölgesinin geleceğinin üzerine yapılan tartışmaya Bosna ve Hersek halkınının ve akademik camiasının bir katkısıdır.

Balkan Araştırmaları Merkezi Direktörü ve yayının yazarlarından biri olan Prof. Dr. Admir Mulaosmanovic, bu yayının, bu yıl Temmuz ayı ortasında düzenlenecek olan Londra Zirvesi'nde Bosna-Hersek'in müzakere çerçevesini belirlemesi gerektiğini vurguladı.

Dr. Mulaosmanovic, “Somut önlemler için verilen öneriler, Bosna Hersek ile uluslararası kurumlar arasında daha güçlü ittifaklar ve işbirliği, ve Bosna Hersek Devleti’ni güçlendirecek reformların başarılı bir şekilde uygulanması anlamına gelmektedir.” dedi.

Bir yayın eleştirmeni olan Doç. Dr. Muhidin Mulalić, diğer şeylerin yanı sıra, akademik topluma dahil olmanın mevcut devlet sorunlarını çözmenin ve süreçlerinin önemini “Mükemmel bir organizasyon yapısının, kilit süreçlerin derin analizinin, temel konuların belirlenmesinin ve somut sonuçların, ve tavsiyelerin yer aldığı bu araştırma çalışması, Balkan Araştırmaları Merkezi ve Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nin önemli bir katkısıdır. Balkan Araştırmaları Merkezi ve araştırma projesinin yazarları, Bosna-Hersek'teki önemli siyasi süreçleri, politikaları ve faaliyetleri çözmede akademik topluluğun yapıcı bir şekilde çalıştıklarını gösterdi.” diyerek vurguladı.

Balkan Çalışmaları Merkezi, yayının basılı kopyasının ülkedeki ana süreçlerin çözümüne katkıda bulunabilecek tüm kilit adreslere teslim edileceğini ve elektronik versiyonun ise merkezin web sitesinden indirilebileceğini belirtmektedir.

En üst