IUS Center for Balkan Studies
 

IUS Balkan Araştırmaları Merkezi Açıldı

Öncelikle, Bosna Hersek hükümeti ve bölgedeki hükümetlerin yanı sıra, iş dünyasına ve gelecek iştirakçilere, ilgili alanlarda uzmanlık vermenin amaçlandığı merkezin faaliyetleri, çalışma kapsamına giren bölgelerde akademik işbirliğini geliştirerek, ilgili alanlarda  uzmanlaşmak isteyen  genç akademisyenlerin eğitimine ve Balkanlar’da ki  huzurlu, adaletli ve refah ortamına  katkı payı vermektir.

Bu kapsamda, amaca uygun olarak, Balkanlar’daki olumsuz algının yokedilmesi ve Balkan ülkelerinden gelen tüm gençlerin etkileşimine ve aktivitelerine destek verilmesi planlanmıştır. Aynı zamanda, Balkanlar’ın çeşitli ülkelerinde yaz kampları organize edilmeside planlanarak, bölgesel üniversiteler arasında karşılıklı öğrenci değişiminin de önü açılmıştır.

Balkan Araştırmaları Merkezine,  kordinatör olarak,  Doç. Dr. Ali Çaksu atanmıştır.       

En üst