IUS Akademik Çalıştayı

IUS, akademisyenler için kalite güvencesi etkinlikleri bünyesinde bir çalıştay düzenledi. 18-19 Haziran tarihleri arasında 2 gün süren çalıştayda IUS için geniş ölçekteki stratejik analizler yapıldı. Çalıştayda ayrıca IUS'un vizyonu, misyonu ve akademisyenlerinin geleceğe yönelik görüşleri ile IUS'un güçlü ve zayıf yanları üzerinde üzerinde duruldu.

Çalıştayda pek çok IUS akademisyeni yer aldı ve sonuçlar derlenerek gelecekte stratejilerin belirlenmesinde ve etkinliklerin şekillenmesinde IUS yönetimi tarafından kullanılmak üzere raporlandı.

En üst