İstanbul Şehir Üniversitesi’nden Dr. Apaydın IUS’ta Ders Verdi

6-10 Kasım 2017 tarihlerinde, Dr. Mehmet Serkan Apaydın, Erasmus+ Akademik Personel Değişi kapsamında Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS)’nde birkaç derse öğretim görevlisi olarak katıldı. Dersler IUS’ta Dr. Jasminka Hasić Telalović tarafından verilen Bioinformatics for Microbiome dersiyle ilgiliydi.

Dr. Apaydın Eylül 2004 tarihinde doktorasını aldığı Stanford Üniversitesi’nde (Kaliforniya, ABD) araştırma görevlisi ve öğretim asistanı olarak çalıştı. İstanbul Şehir Üniversitesi’ne katılmadan önce Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nde misafir Asistan Profesör olarak görev yapmıştır.

En üst