Ismail Šehić Erasmus+ Programı Hakkında Sunum Yaptı

Öğrencilerin, değişim programlarına ve yeni fırsatlara gösterdikleri büyük ilgiden dolayı, 24 Aralık 2015 tarihinde Uluslararası İlişkiler Ofisi (IRO), öğrenciler ve akademisyenler için bir sunum düzenledi. Sunuma, Saraybosna Üniversitesi gençler ve öğrenciler için Avrupa programları koordinasyonu ekibinin lideri ve Erasmus+ programı  eylemcisi ve eğitimcisi Ismail Šehić, misafir konuşmacı olarak katıldı. Ismail Šehić, IRO asistanı Emina Bašić ile birlikte AB üyesi olan 12 ülkeden 32 üniversitede değişim imkanı bulunan  4 yeni Erasmus Mundus programının tanıtımını yaptı.

Ismail Šehić,geçmiş bir kaç senede Erasmus+ program kapsamında 50’den fazla projede, eğitim  ve değişim programlarına katılmış olup, elde etmiş olduğu tecrübesini,bu sunuma katılanlar ile paylaştı. Sunuma katılan eğitmenler, öğrencilere ve akademisyenlere Erasmus Mundus değişimine başvurma sürecini detaylı olarak anlattılar. Öğrencilerin, değişim ile ilgili olarak en sık önyargıları: “Böyle bir şey bana göre değil, yurt dışında okumak burada okumaktan daha zordur,“Yurt dışında eğitim çok pahalıdır, muhtemelen burs kazanamam“ ve ‘Şimdi aldığım bursumu kaybederim“ - gibidir. Bu önyargılar, sunum sırasında çürütülmüştür. Öğrenciler, büyük bir ilgi ile eğitim programını dinlediler ve sordukları tüm soruların cevaplarını  aldılar.  

En üst