INTERVET WB Projesi Resmen Başladı

Uniser, İtalya tarafından Batı Balkan ülkeleri için düzenlenen INTERVET Batı Balkanlar Projesi (INTERVET The WB Project), 24 ve 25 Mart 2020 tarihlerinde resmi olarak başladı.

COVID-19 pandemisinin neden olduğu yeni durumdan dolayı, projenin başlangıcı çevrimiçi bir toplantı ve ortak kurumların sunumları ile resmileştirildi.

Bu ayrıcalıklı projenin asıl amacı, mezun olduktan sonra öğrencilerin işverilebilirliğini artırmak için Batı Balkan ülkelerinin eğitim merkezleri ve meslek okullarında öğrenme hareketliliği fırsatı yaratmaktır. Proje ayrıca, öğretmen ve eğitmenlerin eğitim ve hareketliliğinin yanı sıra, bölgedeki ve AB Üye Devletlerindeki meslektaşları ile bilgi ve tecrübe alışverişini de öngörmektedir.

Konsorsiyum 14 ortaktan oluşmaktadır: MCAST-Malta, SEPR-Fransa, Da Vinci Koleji-Hollanda, Incoma-İspanya, MODE-Polonya, ZNI - Institute for the New Age Education - Slovenya, EfVET-Belçika, Sırbistan Ticaret Odası, Karadağ Ticaret Odası, IUS Life - Hayat Boyu Öğrenme Merkezi - Bosna-Hersek, Pristina REA-Kosovo, NCDIEL-Kuzey Makedonya ve AlbanianSkills - Arnavutluk.

İki günlük toplantı sırasında proje uygulama planı hazırlandı.

Güncel durum uygun hale geldiğinde, öğrencilerin ve öğretmenlerin projeye katılmaları için resmi bir duyuru yapılacaktır.

Başvurular INTERVET WB resmi sitesi aracılığıyla sunulacak ve adayların seçimi Uniser, İtalya proje lideri tarafından yapılacaktır.

Ülkemizdeki proje ile ilgili tüm bilgilere resmi web sitesi üzerinden ulaşılabilir: https://life.ius.edu.ba/en, Bosna-Hersek ortağı, Ticaret Odası: http://www.kfbih.com/, Akta.ba Ticaret Portalı, sosyal ağlar; Facebook, Instagram, Twitter ve medya.

En üst