Ilidža Belediyesi Başkanı, IUS'ta Konuşma Yaptı

Ilidža   Belediyesi Başkanı Prof. Dr.  Senaid Memić, 23 Nisan 2014 Çarşamba  günü  IUS'un  büyük amfitiyatrosunda Ilidža   Belediyesi'ndeki durumu ile ilgili olarak  ' Toplumda olumlu değişmelerin temeli olan Girişimcilik'  konusunda konuşma yaptı.

Başkan Memić,  konuşmaya katılanlara sosyalizm  döneminden başlayarak bu güne kadar  Ilidža   Belediyesi'nin gelişiminden bahsetti. Konuşma sırasında, İlidža Belediye'sinin bölgesinde 800'den  fazla firmanın bulunduğunu vurgulamıştır. Bunun yanı sıra, Başkan Memić, - 'Ilidža   Belediyesi'ndeki coğrafi durumu, suya ihtiyaçlarını karşılayabilmesi  ve önümüzdeki dönemde büyük altyapı kapasitesi olan 'Nova İlidža“ adını taşıyacak elit yerleşimini yapmaya niyetli olduğumuz dikkate alınarak, bu bölge, yatırımcılara yatırım yapmalarında büyük menfaat sağlamaktadır' – diye söylemiştir.

BH ekonomisine yatırım için gerekli ön şartlar hakkında konuşurken, Başkan Memić,  şu anda çok zor sosyal  ve ekonomik duruma rağmen, Bosna Hersek'in, daha parlak bir geleceği olduğunu söylemiştir. Konuşmanın devamında, Başkan Memić,  - BH'te ekonominin gelişmesi için esas şart eğitimdir. IUS gibi bir kurum, kaliteli bir fikrin  sosyal açıdan yararlı bir kuruma nasıl  dönüşebildiğinin  olumlu bir örneğidir'- dedi.

En üst