İki yüksek lisans tezi başarıyla savunuldu

Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Lisansüstü Programı Öğrencilerinden; Lejla Haliloviç ve Nour Hamad 25 Ağustos 2016 Perşembe günü, yüksek lisans tezlerini başarıyla savundular.

Tez Danışmanı Doç. Dr. Sabina Semiz eşliğinde Lejla Haliloviç „Bosna-Hersek' te 2. tip Diyabet Hastalarında IRS1 Analizi“ („Analysis of IRS1 Genetic Variations in Type 2 Diabetic Patients from Bosnia and Herzegovina“), Nour Hamad ise „2. tip Diyabet ADRA2A Genetik Varyasyonu“ başlıklı tez üzerinde çalıştılar.

İki öğrenci de yaptıkları araştırmayı başarıyla sundu ve komisyonun sorularına etkili cevaplar verdi.

Öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

En üst