Hukuk Fakültesi Akademisyenleri, Split Üniversitesi AVRUPALILAŞAN ÖZEL HIRVAT HUKUKU ve Hırvat Yasal Bilimler Akademisi’nin Bilim Konferansı’na katıldı

16-17 Haziran 2016 tarihinde gerçekleşen ‘Avrupalılaşan Özel Hırvat Hukuku’ Split’te bulunan Hukuk Fakültesinde gerçekleşti. Konferans 2 gün sürdü. Konferans Hırvat Yasal Bilimler Akademisi Müdürü Prof. Dr. Davor Derenčinović ve Split’te bulunan Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeljko Radic tarafından açıldı.

Konferans, yasal bilimin bir çok dalında bir çok uzmanı bir araya getirdi. Konferansın amacı, özel hukukta avrupalılaşmanın farklı bölümlerini araştırarak, hukuk sisteminin birleşme ve uyum sürecine çözüm önerisi bulmaktı. Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Akademisyenleri konferansa katılıp çalışmalarını sundular. Yrd. Doç. Dr.  Emir Sudžuka ‘Birleşik yasal ve ekonomi ortamı yokluğunda Bosna Hersek şirket hukukunun Avrupalılaşması’ adlı sunumunu gerçekleştirdi. Katılımcılar konuyla yakından ilgilenirken, yazara Bosna Hersek Federasyonu, Sırp Cumhuriyeti ve Brcko İlçesi’ndeki  güncel olaylarla ilgili sorular soruldu. Bununla birlikte, yürürlükte olan Avrupa mevzuatı ile ilgili uyumlaştırma süreci için öneriler sunuldu.

Yrd. Doç. Dr. Dževad Drino ve Uzm. Asist. Benjamina Londrc ‘Tarihsel açıdan Doğu-Adriyatik Şehirlerinin ortaçağ Bosna’sına etkileri’ adlı çalışmayı sundular. Bu çalışma, Ortaçağ Bosna Hukukunun ilk Avrupalılaşma evresi ve de jure olarak adlandırılmıştır.

Konferansın sonunda Hırvat ve komşu ülkelerin Hukuk Sistemini Avrupa Özel Hukuk ile birleşmesi ve uyum süreci konuları altında incelenerek sorunlara çözümler bulunacak. Bununla birlikte bu konferans bilim adına çok faydalı olucak çözüm süreci ve tanımlamaları da içinde barındıracaktır. 

En üst