HORIZON2020: IUS, Dublin Trinity Üniversitesi'nde

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) 27 Mayıs 2016 tarihinde, Horizon 2020 Proje Programına katılmak amacıyla, Avrupa Komisyonu (AK) ile bir anlaşma imzaladı. Projenin başlığı Cinsiyet Eşitliği (SAGE)’dir.  Projenin ana hedefleri şunlardır:

• Bilimsel araştırmalarda Cinsiyet Eşitliği konusunda uygulamalar, süreçler ve prosedürler

• Kurumsal karar alma sürecinde hem kadınların hem de erkeklerin dengeli temsilinin geliştirilmesi

Bu proje, Avrupadaki diğer altı üniversite ile işbirliği içinde devam edecektir. Genel Proje Koordinatörü İrlanda’dan Trinity College Dublin olacaktır. Horizon2020 Avrupa Birliği'ndeki eğitim kurumları için en rekabetçi programlarından biridir. Bu programın genel kabul oranı % 14'tür.

Bosna-Hersekteki kurumlar bu program dahilinde 12 projede katılımlarını garantilemiştir. Bu , Avrupa Birliğiyle rekabet edebilmek için ülkemizin kapasitelerinin ve potansiyellerinin var olduğunu göstermektedir. SAGE Projesinde, IUS'un katılımı için AK yüksek finansal katkı sözü vermiştir. Bu örneğin Bosna-Hersekteki diğer üniversiteleri teşvik edecek ve Horizon2020 Programında daha fazla katılımın olacağını umuyoruz.

Bosna-Hersek'teki Proje Koordinatörü  IUS’tan Prof. Dr. Jasminka Hasic-Telalović'tir.

2016 yılı Eylül ayında projesinin uygulanması başlıyor ve önümüzdeki üç yıl boyunca sürecektir. IUS projenin amaçlarını yerine getirmek için Bosna-Hersekteki ve tüm bölgedeki temsilcileri ile işbirliği içinde olacaktir. AK proje için fonların toplam tutarı 2.276.853 75 Euro'dur.

Trinity Center koordinasyonunda, SAGE (Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sistemi) projesi Avrupadaki yedi üniversiteleri ile işbirliği içinde olacak. Projenin Amacı cinsiyet eşitliğini geliştirmektir. Önümüzdeki 36 ay boyunca bu kurumların eylem modunda uzun süreli sistemik değişim fark edilececktir.

SAGE proje ortakları şunlardır: Bilimi ve Mühendisliği Araştırma Kadın Merkezi (WISER), Trinity College Dublin, İrlanda, koordinatör olarak; Università degli Studi di Brescia, İtalya; Kadir Has Üniversitesi, Türkiye Has; Instituto Universitario de Lisboa, Portugal; Sciences Po Bordeaux, Fransa; Saraybosna, Bosna-Hersek ve Kraliçe University Belfast, Birleşik Krallık, Uluslararası Üniversitesi , değerlendirici olarak. 

En üst