Hardvard İnsan Hakları Dergisi, Profesör Dr. Goran Šimić’in Araştırmasını Yayınladı

Asistan Profesör Goran Šimić’in “ICTY ve Adalet Sorunu” konusunda yaptığı araştırma Aralık 2017 tarihinde Harvard İnsan Hakları Dergisi’nde yayınlandı. Dünya çapında saygınlığı olan bu dergi, 1988 yılında Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından kurulmuş ve uluslararası insan haklarından ABD’deki birçok konu hakkında araştırmalar kabul etmiştir.

Bu araştırma, ICTY’nin adalet başarısındaki payına odaklanmaktadır. Mahkemenin 20 yıldan daha üzere bir sürede sonuçlanmasında yazarın sembolik bir katkısı bulunmaktadır. Dolayısıyla, elde edilen sonuçlar yoluyla çalışmanın amacını ve etkinliğini birleştirmek ve ilişkilendirmek önemliydi. Uluslararası Ceza Hukuku’nun önemi ve amacı hakkında kısa bir değerlendirme yaptıktan sonra yazar, ICTY’nin kurulmasının önemini açıkladı ve kurumun en önemli bireysel başarılarından bahsetti. Adalet sorununun yanısıra, mağdurların ve mahkeme salonlarında görülen adalet anlayışı farklı olduğundan dolayı mağdurların hala tatmin olmadıkları belirtildi. Son 20 yılda ICL alanında birçok şey yapılmış olmasına rağmen hala ucu açık bırakılmış bazı teorik sorular var. Mesela toplu mezalimler için bireysel sorumluluklar ve mağdura yönelik adalet konuları, Uluslararası Ceza Hukuku tarafından cevaplandırılmayı beklemektedir. Son olarak, yazar “ceza hukuku”nun hukukun yalnızca bir parçası olduğunu ve çatışma öncesi toplumlarda diğer önemli sosyal faaliyetlerle birlikte olması gerektiğini vurguluyor. Bütün bunlar bir araya getirildiğinde mağdurların hayatlarını ve şiddetle dağılmış toplumları yeniden yapılandırmak için ortak bir amaç ortaya çıkarılacaktır.

En üst