Hak-İş’ten Gelen Delegasyon IUS’u Ziyaret Etti

Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan eşliğinde gelen Hak-İş’ten İşçi Sendikaları Konfederasyonu, 18 Mayıs 2017 tarihinde, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi’ni ziyaret etti. Yapılan toplantılar sırasında, iki kurum arasında gerçekleşebilecek işbirlikleri hakkında konuşuldu. Konfederasyonun 10,000’den fazla IUS öğrencisine burs olanakları sağlaması ve Dom Sindikata’nın yeniden inşaası da toplantı arasında konuşulanlar arasındaydı. Dom Sindikata inşaasında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TIKA) ve Hak-İş birlikte çalışacaktır.

Hak-İş, 22 Ekim 1976 tarihinde Ankara'da kurulmuştur. 1977-1980 yılları arasında kurulu bulunan 8 konfederasyon içerisinde en genci ve yenisi olarak teşkilatlanma çalışmalarını sürdürmüştür. Türkiye'nin ikinci büyük işçi konfederasyonu olan Hak-İş, belli prensipler doğrultusunda yeni ve orijinal bir ses olarak Türk Sendikacılığına adımını atmış, bugüne değin bu özelliğini prensiplerine bağlı kalarak ve istikrarlı bir çizgi takip ederek sürdüre gelmiştir. 22 üye sendikası ve 440.000’den fazla çalışanı bulunmaktadır. Bununla birlikte Hak-İş, ETUC (Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu) ve ITUC (Uluslararası İşçi Sendikaları Konfederasyonu) üyesidir. 

En üst