Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı Bölümü “PlayUK Arcadia 2018”de Etkin Rol Oynadı

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi’nin (IUS) de ortaklarından biri olduğu “PlayUK Arcadia 2018”, 18-21 Ocak 2018 tarihleri arasında Saraybosna’da gerçekleştirildi. IUS öğrencileri ve personeli de programda etkin bir şekilde rol aldılar.

British Council tarafından gerçekleştirilen bu bölgesel girişim, işitsel-görsel sektörün desteklenmesi ve geliştirilmesi kapsamında Batı Balkanların altı ana şehrini dolaşarak Ocak ayında Saraybosna’ya vardı.

Birleşik Krallık ve 15 ülkeden gelen uzmanlar arasındaki bağlantının kurulmasıyla beraber bu platformda görsel gerçeklik, artırılmış gerçeklik, görsel efektler ve animasyon, film yapımı, dağıtımı ve pazarlanması alanlarında bilgi ve beceri aktarımı desteklenmiştir.

IUS’tan birkaç öğrenci de tartışmalarda ve atölye çalışmalarında etkin rol alma şansına sahip olmuşlardır.

Programın bir kısmı gelişen teknolojiyle birlikte gelecekte sanat ve tasarım eğitimi üzerine ayrıldı. Biljana Srbljanović, Zoja Kukić ve British Guardian’ın ünlü video oyunları gazetecesi Jordan Erica Webber gibi katılımcıların yanısıra, Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı Bölümü (VACD) Eğitim Görevlisi Prof. Kenan Zekić de kırkıncı sanayi devrimi ile ilgili olarak panelde yer aldı.

Profesör Zekić, aynı zamanda “Gamification” (Oyunlaştırma) ile ilgili bir konferans verdi.

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi dışında Sarajevo Film Festival, Meeting Point ve Güzel Sanatlar Akademisi de diğer ortaklar arasındaydı.

En üst