Geçmişten Ders Alma – Bosna Hersek 1995-2017: Ders Alındı mı? Yaz Okulu Açılış Programı

3 Temmuz 2017 Pazartesi günü 4. Uluslararası Yaz Okulu “Geçmişten Ders Alma – Bosna Hersek 1995-2017: Ders Alındı mı?” başlığıyla açıldı.

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi 4. Uluslararası yaz okuluna 3 – 16 Temmuz 2017 tarihleri arasında ev sahipliği yapıyor.

Yaz okulu, Bosna Hersek’te ve bölgede geçmişin üstesinden gelmek, uzlaşma ve geçiş döneminde adalet konularında katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca gemişten dersin nasıl alın(ma)dığını ve dünyanın diğer bölgelerinde tarihin neden tekerrür ettiğini anlamaya çalışmak yaz okulunun amaçları arasındadır. Öğrencilerin ve araştırmacıların geçmişten öğrenme ve öğrendiklerini bugüne uygulama yollarını bulma çabalarına destek vererek savaş sonrası Bosna Hersek’teki iyileşme çalışmalarına Uluslararası Saraybosna Üniversitesi tarafından büyük destek verilmiş oluyor. Bu konu ile ilgili olarak Dr. Hariz Halilovich “Etnik farklılıktan etnik temizliğe ve Soykırım: Yugoslavya’nın yıkılışı ve Bosna’daki savaş” konulu bir seminer vermişti.

Yaz okulu bünyesinde dersler, atölye çalışmaları, geziler, eğitim gezileri, ilgili kurumlara ziyaretler, resmi ve sivil toplum kuruluşlarına ziyaretler ve sosyo-kültürel akvititeler yapılacaktır. 

En üst