Moving towards a Knowledge-based Economy: Challenges for Transition Countries
 

Ekonomiye Bilgi Temelli hareketler: Geçiş ülkeleri için fırsatlar

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, İşletme ve Liderlik Fakültesi(FBA), Ekonomi bölümü,bölüm başkanı Doç. Dr. Mehmed Ganić, 21 Ocak 2015 Çarşamba günü, ‘Ekonomi  ve Geçiş ülkeleri için fırsatlar konusunda konuşma düzenledi. 

Konuşmanın amacı, Doç. Dr. Mehmed Ganić’in, geçiş ülkeleri ve bu ülkelerin ekonomisinin gelişme seviyesi için önemli olan  ve (KBE) bilgisinde  ve rekabette esas alan  soruların geniş bir şekilde analizi ile ilgili olarak yapmış olduğu araştırmaların tanıtımıdır. Konuşmanın ikinci bölümünde, 7 Yüksek lisans öğrencisinin, mezuniyet çalışmalarının tanıtımını yapmalarına fırsat verildi.

En üst