Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi bölümlerin akraditasyon sürecine yönelik paydaşlarla toplantı düzenledi

4 Şubat 2015 Çarşamba günü, Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi (FBA) farklı sektörleri temsil eden paydaşlarla bölümlerin akraditasyon sürecine dair  bir toplantı yaptı. Toplantının amacı, bölümlerin akreditasyonu  için gerekli  kriterler, kriterlerin yerine getirilmesine dair göstergeler ve bu güne kadar elde edilmiş olan sonuçlar hakkında paydaşları  bilgilendirmekti.

Fakülte dekanı, Doç. Dr. Hasan Korkut, IUS adına selamlama konuşması yaptı ve toplantının amacına dair bilgiler verdi. Korkut konuşmasında IUS hakkında genel bilgiler verdikten sonra Üniversite`nin eğitim süreçlerinin paydaşları olan kurumlarla istişare toplantılarının ne kadar önemli olduğununa vurgu yaptı. Toplantıya IUS Genel Sekreteri Emir Hadžikadunić ve bölüm temsilcileri Yrd. Doç. Dr. Senad Buşatlić, Yrd. Doç. Dr. Abdurrahim Sıradağ ve Yrd. Doç. Dr. Mehmed Ganić, katıldılar ve konuşmalar yaptılar. Paydaşlar olarak toplantıya katılan Saraybosna Üniversitesi, Siyasal Bilimler Fakültesi’nden Prof. Dr. Ešref Kenan Rašidağić, BHANSA yönetim kurulu başkanı Dr. Ömer Kulić, Dil Enstitüsü müdürü Dr. Alen Kalajdžija, Emekli Büyükelçi Muharem Krzić, FEB d.d. Saraybosna`dan Mirna Pajević, Saraybosna  Ziraat Bankası Muhasebe, Denetim ve IT bölümü müdürü Azur Handan ve Preporod Gazetesi`nden Elvedin Şubašić konuşma yaptılar.  

Toplantıda paydaş kurumları temsil eden heyet ile IUS heyeti arasında akraditasyon çalışmalarına yönelik çok verimli görüşmeler yapıldı. Toplantının sonucunda, paydaşlara bölümlerin hazırladığı akraditasyon dosyalarının gönderilmesi kararı alındı. Toplantıya katılan temsilciler dosyaları inceleyip önerilerini ilgili bölümlere ileteceklerini ifade ettiler. Toplantı katılımcılarla birlikte yenilen akşam yemeği ile son buldu.

En üst