Dr. Rusen Ahmet Albayrak Konferans Verdi

Kuveyt Türk Katılım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Dr. Rusen Ahmet Albayrak 23 Mayıs 2017 Salı günü, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi’nde (IUS) konferans verdi.

Dr. Albayrak IUS’u, BBI Banka Yöneticileri Amer Kovačević, Emina Šišić ve diğer katılımcılar ile ziyaret etti. Misafirlerimiz, Rektör Yardımcısı Dr. Faruk Berat Akçeşme, Dekan Dr. Mustafa Bal, Dr. İbrahim Dursun ve Dr. Hasan Korkut, Rektör Yönetici Asistanı sayın Muhammed Yasir Göz ve IUS Kariyer Merkezi Temsilcisi sayın İndira Hasanović tarafından karşılandı.

Toplantı sırasında üç kurumun temsilcileri, gelecekte genç profesyonellerin staj, eğitim ve öğretim alanlarında işbirliğini artırma kararı verdiler. Albayrak, ilk yıl IUS öğrencilerinin Kuveyt Türk Katılım Bankası'ndaki istihdam olanaklarından ve eğitim ve öğretim yılı boyunca diğer ortak kuruluşlardan yararlanabileceğini ve kurumsal eğitim verdiklerini belirtti. Bununla birlikte BBI yöneticileri, çalışanlar ve böyle ortak projelerdekiler için eğitim imkanı sunmak adına BBI Akademisinin müsait olduğunu belirtti.

Toplantıdan sonra verdiği konferansta Dr. Albayrak, meslek adamı olmanın bir işe sahip olmaktan daha fazlası olduğu belirtti. Ve konferans sırasında Albayrak, öğrencilerin ve profesörlerin mesleki başarıya ve kişisel memnuniyete nasıl ulaşabilecekleri konusunda pratik öneriler sunmayı hedef aldı.

Dr. Albayrak’a göre, meslek adamı olabilmek için, insanların ilgi ve tutkularını takip etmeleri önemli; bunun sonucunda, olaya yeni bir perspektif sunarak yenilik elde edebilirler.

Etkinlik, IUS Kariyer Merkezi tarafından düzenlenmiştir. 

En üst