Dr. Joseph J. Kaminski “Çağdaş İslam Devletleri: Yeniden Sınıflandırma” Başlıklı Kitabını Yayınladı

Dr. Joseph J. Kaminski, yakın zamanda Palgrave Macmillian'daki Khaled Abou El Fadl'ın prestijli dizisinde “Çağdaş İslam Devletleri: Yeniden Sınıflandırma” Başlıklı Kitabını Yayınladı. Kitap, İslami yönetimin, eski Yunan ve Ortaçağ İslam düşüncesine dayanan, sosyal bilimlerdeki en güncel deneysel ve kuramsal literatüre dayanan eşsiz bir normatif yeniden kavramlaştırmayı sunmaktadır.

Yayınlandığından itibaren olumlu geri dönüşümler alan Dr. Kaminski Ta’seel Commons’a röportaj da verdi. Kitabın, Londra Ekonomi Okulu Kitap kritiği bölümü, Siyaset ve Din, Müslüman ve Amerikan İslam Sosyal Bilimleri Dergisi tarafından gözden geçirilmesi de dahil olmak üzere büyük uluslararası kuruluşlarda incelenmesi planlanıyor. Ayrıca Arapça ve Arnavutça dil çevirilerine ilişkin görüşmelerde de bulunuldu.

En üst