DR. ENA KAZIC, ONARICI ADALET 10. ULUSLARARASI KONFERANSI’NA KATILDI

“Expanding the restorative imagination Restorative justice between realities and visions in Europe and beyond” başlıklı Onarıcı Adalet 10. Uluslararası Konferansı, 14-16 Haziran 2018 tarihinde Arnavutluk, Tiran’da gerçekleşti.

Onarıcı (ve ceza adaleti) adalet alanında 47 farklı ülkeden 300’den fazla uzman katıldı. Hukuk Fakültesi’nden Bilim insanı Doktor Ena Kazic bu konferansa katıldı ve “Cinsel Şiddet Durumlarında Onarıcı Adaletin Uygulanabilirliği” başlıklı araştırmasını sundu.

Makalesinde, Cezai Hukuk Sistemi’nde yanıtlardan biri olarak onarıcı adaletin gelişmesinin önemine dikkat çekti. Ayrıca, durumun hassaslığı ve sonuçlarından ötürü onarıcı adaletin cinsel şiddette uygulanabilirliğini sorguladı.

Bu konferans,onarıcı adaletin ana konularında bilgi ve deneyimlerin paylaşılması ve dünyadaki diğer perspektiflerin keşfedilmesi için iyi bir fırsattı.

En üst