Dr. Edmund Yik Man Chiang Semineri

13 Temmuz 2017 Perşembe günü karmaşık matematik analizi uzmanı Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Edmund Yik Man Chiang Uluslararası Saraybosna Üniversitesi’nde “Picard teoremleri ve özel fonksiyonlar” başlıklı bir seminer verdi. Seminer IUS öğretim görevlilerinden Doç. Dr. Lejla Miller Van Wierren tarafından organize edildi.

Seminerde karmaşık fonksiyonlar için klasik Picard teoreminin gözden geçirilmesi ve Meromorfik fonksiyonlar için Picard teorisinin ayrık versiyonu ve bazı klasik özel fonksiyonlarda yeni bakış açısı gibi konulara yer verildi. Ayrıca, çalışmalarının halen matematikçiler tarafından incelendiği ve anlaşıldığı S. Ramanujan'ın bazı formüllerinede  değinildi. Srinivasa Ramanujan hakkında yapılmış "The man who knew infinity" filmini izlemenizi tavsiye etmekteyiz.

En üst