Doç. Dr. Aliye Fatma Mataracı’nın Yeni Kitabı

12 Ocak 2017 Perşembe günü, yazarlığını Doç. Dr. Aliye Fatma Mataracı’nın yapmış olduğu ‘‘Savaşta Ticaret: Osmanlı Tüccar Bir Ailenin Ticari Yazışmaları’’ adlı kitabın tanıtımı Uluslararası Saraybosna Üniversitesi’nde (IUS) gerçekleşti. Kitap tanıtımı programının moderatörlüğü Prof. Dr. Mesut İdriz, tanıtım konuşmaları ise Doç. Dr. Edin Radušić ve Yrd. Doç. Dr. Amila Kasumović tarafından yapıldı.

Aliye F. Mataracı’nın çalışması; Manchester, İstanbul ve Rize’de ticari faaliyetlerde bulunan, Osmanlı tebaası Müslüman bir ailenin, 1914 yılında Osmanlı Devleti’nin çöküşü ve Birinci Dünya Savaşı'nın çalkantılı başlangıcı sırasında uluslararası ticaretle iştigaline ışık tutmaktadır. Ticaret temalı yazışmalardan örnekler alınarak hazırlanan bu kitap 312 ticaret mektubu, 32 fatura ve yedi sayfalık borç kaydı olmak üzere toplamda 355 yeni belgeyi gün yüzüne çıkarmaktadır. Doç. Dr. Edin Radušić yapmış olduğu konuşmasında, Dr. Mataracı’nın çalışmasının “Jön Türkler’in kimlik politikalarının daha iyi anlaşılmasına ve bu politikaların başarılarının yeniden gözden geçirilmesine katkıda bulunacak birincil kaynaklara dayalı önemli bir çalışma” olduğunu ifade etti. Ardından söz alan Yard. Doç. Dr. Amila Kasumović, mikro tarih çalışması olarak eserin “Osmanlı İmparatorluğu’nda ticaretin tarihinin yanısıra, Osmanlı Müslüman tüccarların zihin dünyalarına da ışık tuttuğunu” ifade etti. Tanıtımın sonunda, müzisyen Koray Sıpçıkoğlu, izleyicilere, eserde konu edilen ailenin memleketi olan Karadeniz türkülerinden ve Anadolu türkülerinden oluşan kısa bir resital verdi.

Doç. Dr. Aliye Fatma Mataracı, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Sosyal ve Siyasal Bilimler Bölümü’nde Osmanlı Tarihi, Balkan Tarihi, Avrupa Toplumsal ve Ekonomik Tarihi, Tarih ve Tarih Yazımı ve Siyasi Tarih gibi farklı alanlarda Tarih dersleri vermektedir.

Değerli eseriyle Osmanlı Tarihi ve Yakın Tarih’e katkılardan dolayı Doç. Dr. Aliye Fatma Mataracı’yı tebrik eder, akademik kariyerinde başarılar dileriz.

En üst