Cinsiyet Eşitliği: IUS, Saraybosna Üniversitesi İle Başarılı Bir İşbirliğine Adım Attı

SAGE Projesi Koordinatörü Doç. Dr. Jasminka Hasić Telalović ve Proje Asistanı Mirza Rastoder, 13 Haziran 2018 tarihinde Saraybosna Üniversitesi Rektörlüğü’nü ziyaret etti. Bilindiği üzere IUS, Horizon2020 SAGE Projesi kapsamında Sivil İşler Bakanlığı tarafından yüksek öğretimde cinsiyet eşitliği projesi için hibe almıştı. Toplantıya Bilimsel ve Sanatsal Araştırma alanıyla ilgili Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Dženana Husremovic katıldı.

SAGE Projesi Koordinatörü Dr. Hasić Telalović, IUS’un cinsiyet eşitliği çerçevesinde uyguladığı faaliyetleri anlattı. Koordinatör, konuyla ilgili benzer aktiviteler yaptıklarını ve gelecek işbirliğinin başarılı olacağını söyleyerek bu konudaki tecrübelerini paylaştı. Saraybosna Üniversitesi, IUS projesinin bir parçası olmayı ve gelecek projelerde yer almayı kabul etti.

Saraybosna Üniversitesi ile gerçekleştirilen bu toplantı, Eylül 2018'de IUS'taki atölye çalışmasına katılacak olan Yüksek Öğretimde Cinsiyet Eşitliği Projesi kapsamında devlet üniversiteleriyle gerçekleştirilen toplantılardan altıncısıdır.

En üst