Çevrimiçi eğitim IUS'ta başarıyla yürütülüyor

 

İçinde bulunduğumuz durumun bilincinde olmakla beraber, fiziksel mesafe tavsiyelerine uyan Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, tüm faaliyetlerini çevrimiçi iletişim ve evden eğitim/öğretim formuna uyarladı. Tüm fakülteler derslerini çevrimiçi yürütmekte ve bizler tekrar bir değerlendirme yaptıktan sonra, aşağıdaki istatistiklere vardık:

Güzel Sanatlar ve Sosyal Bilimler Fakültesi (FASS) bu dönem 84 adet ders sundu. FASS eğitmenlerine, 16 Mart ve 17 Nisan tarihleri arasında tamamlamak üzere, en az 250 görev atandı. Yoklama kayıtları da FASS öğrencilerinin ortalama %80'inin çevrimiçi derslere düzenli olarak katıldıklarını göstermektedir.

Hukuk Fakültesi (FLW), 2020 Bahar döneminde, şu an Teams platformunda aktif olarak yürütülmekte olan 19 adet ders sundu. Bu 19 Hukuk Fakültesi dersi aracılığıyla, Bosna-Hersek'te kampüs içi ve sınıf içi öğretimin askıya alınmasından bu yana 300 saatten fazla çevrimiçi öğretim faaliyeti sunuldu.

Mühendislik ve Doğal Bilimler Fakültesi (FENS), 97 adet ders sundu ve bunların 92 tanesi yine Teams platformunu kullanmaktadır. FENS'te, yaklaşık 1500 saatlik belgelenmiş çevrimiçi eğitim tamamlandı.

Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi (FBA) eğitmenleri, lisans seviyesinde 42 adet ve yüksek lisans seviyesinde 8 adet ders öğretmektedir. FBA eğitmenleri dersleri yürütmek için şu platformları kullandı: Email, Moodle, MSTeams, Skype, Viber ve Zoom. 12 Mart'tan bugüne kadar, FBA eğitmenleri tarafından toplam 742 saatlik eğitim verildi.

IUS genel istatistikleri şunları göstermektedir: Son 4 hafta boyunca, 107 akademisyen ve yaklaşık 1500 öğrenci 242.640 dakikanın üzerinde çevrimiçi ders yürüttü.

Çevrimiçi ofis saatlerinin 36.787 dakikası Teams sohbeti, 79.341 dakikası bireysel sohbet ve 13.200 dakikadan fazlası da video konferanslarında harcandı.

Geçen hafta IUS vize sınavlarını/projelerini organize etmeye başladı, ve şu ana kadar çok iyi gidiyoruz; öğrencilerimizin akademik ihtiyaçları karşılanmakta ve kaydettikleri mesafe yakından denetlenmekte.

IUS Rektörü Prof. Dr. Ahmet YILDIRIM, "Covid-19 pandemisinden sonra hiçbir şey aynı olmayacak. Dünyadaki her işletme değişecek ve bunlardan çoğu kendilerini çevrimiçi bir yaklaşıma adapte edecekler. Öğretim, öğrencilere sürdürülebilir bir eğitim sağlamak adına büyük olasılıkla çevrimiçi sistemlere geçecektir. IUS olarak bu krize hızlı bir şekilde tepki gösterdik ve eğitim faaliyetlerimizi hızlıca çevrimiçi platformlara taşıdık. Şu an tüm derslerimizi, ödevlerimizi, testlerimizi ve sınavlarımızı çevrimiçi platformlar aracılığıyla yürütüyoruz ve gelecekteki zorluklar için de hazırız. Tüm kadromuzla ve öğrencilerimizle bu krizi başarılı bir şekilde yönettikleri ve birbirlerini destekledikleri için gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.

IUS, öğrencilerimiz ve profesörlerimizin genel başarılarıyla gurur duyuyor, ve bu hassas duruma hızlı adaptosyanlarını takdir ediyor. Herkesin güvende kalmasını diliyor ve derslerimizi sınıf içi yürütmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Evde kal, güvende kal.

En üst