“Büyükelçiler Paneli” Uluslararası Saraybosna Üniversitesinde (IUS) Düzenlendi

22 Ekim 2014 Çarşamba günü ‘Genç Elçi Uzlaşması ‘başlığı altında ki panel IUS ‘ta gerçekleştirildi. Etkinlik IUS öğrencilerinden Enna Zone Đonlić tarafından organize edildi. Kendisi ayrıca projede ‘Genç Uzlaşma Elçiliğini” temsil ediyor. Panele katılan konuşmacılar sırasıyla:

  • Thomas Busch (Bosna-Hersek Avrupa Birliği (EU) Delegasyonu, Siyasi Ofis başkanı)
  • Büyükelçi Edward Ferguson (İngiltere Bosna-Hersek Büyükelçisi)
  • Büyükelçi Ivan Del Vechio (Hırvatistan Bosna-Hersek Büyükelçisi)
  • Büyükelçi Stanimir Vukićević (Sırbistan Bosna-Hersek Büyükelçisi)

Panel süresince Büyükelçiler Bosna-Hersek’in Avrupa Birliğine (EU) uyumunun  önemi üzerinde tartıştılar. Konuşmacılar ayrıca Bosna-Hersek’in politik, siyasi durumunu ve EU ‘ya uyum sürecinin beraberinde getirdiği zorluklarıda gündeme getirdiler. Sırbistan ve Hırvatistan Büyükelçileri kendi ülkelerinin EU’ya uyum süreciyle ilgili tecrübelerini dinleyicilerle paylaştılar. Panelde konuşan tüm konuşmacılar EU’ya entegrasyonun stratejik bir süreç olduğunu vurgulayarak EU’nun bölgedeki tüm ülkeleri EU Ailesine entegre olmaları için desteklemeye devam edeceğini belirttiler.

En üst