Birinci Saraybosna Uluslararası ‘Küresel krizler ve Geçiş ülkeleri ‘

19-22  Haziran 2014 tarihleri arasında dört günü kapsayan, birinci  Uluslararası 'üresel krizler  ve Geçiş ülkeleri'  Konferansı  IUS'ta gerçekleştirildi. IUS Ekonomi ve Yönetim  Bilimleri Fakültesi tarafından organize edilen  'Uluslararası Küresel krizler ve Geçiş ülkeleri' konferansı  ekonomi alanında uluslararası  bilim adamlarını, araştırmacıları ve geçiş ülkelerinin gelişimlerini ekonomi dışında bir çok yönleriyle irdelemiş olan, sosyal bilimler alanında  ki uzmanlarıda bir araya getirdi.

Amacı, ilgili alana katkı sunan uzmanlar ve katılımcılar arasında  işbirliğini ve etkileşimi  arttırmak ve  konuyla ilgili tartışma ,dialog ve geçiş ülkelerinin karşılaştığı küresel krizlerle ilgili   en son elde edilen bulguları ve fikirleri paylaşmak için bir platform oluşturmak olan  Konferans, geçiş ülkelerinin karşılaştığı  küresel krizlere  ve önemli sosyal sorunlara potansiyel çözüm getirebilmek amacıyla  birbiriyle bağlantılı bölümler ve  panellere sahne oldu. Buna örnek olarak  eşitsizlikler ve nüfus değişimi, güvenli besin, su temini ve enerji, iklim değişikliği ile mücadele ,yaşam kalitesini artırma ve istihdam, daha etkili yollarla kamu hizmeti sağlama  gibi belli başlı önemli konular arasında yer aldı. Birinci  'Uluslararası Küresel krizler  ve Geçiş ülkeleri'  Konferansını  organize eden  IUS adına, Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu, tüm katılımcılara hoş geldiniz diyerek  konuyla ilgili güncel araştırmalarla elde edilen sonuçların  hem Bosna-hersek’in  hemde diğer geçiş ülkelerinin karşılaştığı  sosyal zorlukları çözmek için önemli bir yer oluşturduğunu  vurguladı .Konferans ekonomi alanında bir çok değerli ismi bir araya getirdi, bunların arasında  Dr. William Bartlett (Londra Ekonomi  okulu -Avrupa Eğitim vakfı ) ve Dr. Barton A. Smith (Houstan Üniversitesi).yer aldı. Dr. Barton A. Smith yaptığı konuşmada "Batıdaki balkan ülkeleri Avrupa birliği ortalamasına göre ve Avrupa birliğine üye devletlerden krizin etkisiyle  ekonomik göstergelerde  daha büyük bir düşüşü tecrübe ettiler. Tüm bölge ülkelerindeki makro ekonomi durum genel olarak memnuniyet verici değil. Bosna-Hersek ve diğer batıdaki balkan ülkeleri de parasal ve maliye politikaları sebebiyle  kriz karşısında net olarak verebilecekleri bir cevap seçeneği ve fırsat olanaklarına sahip değiller. Eski Yugoslavya  ülkelerinin aralarında  ekonominin normal fonksiyonlarını tehdit eden tüm olumsuzluklardan bertaraf olmak ve tek ekonomik pazar oluşturmaya dönük yoğun bir işbirliği içine girmeleri gerektiğini düşünüyorum"dedi.

 

 

 

En üst