BSC Round Table on the New Government in the Federation of BiH
 

Balkan Araştırmaları Merkezi Bosna Hersek Federasyonunun Yeni Hükümeti Hakkında Yuvarlak Masa Toplantısı Gerçekleştirdi

11 Aralık 2015 tarihinde Balkan Araştırmaları Merkezi IUS Senato Odasında 4. Yuvarlak Masa Toplantısını gerçekleştirdi. Yuvarlak Masada yeni kurulan hükümet ele alındı. Gelecekten beklentiler, politik istikrar ve ekonomik gelişmeler, demografik durum ve turizm sektöründeki gelişmeler gibi çeşitli konular tartışıldı. Aktif tartışma katılımcılarında desteğiyle gerçekleşti. Ülke yönetiminde iş birliği yapmayan bazı siyasi aktörlerin eylemleriyle alakalı OHR'nin (Yüksek Temsilci Ofisi) olası müdahalesi gibi bazı problemler konuşuldu.

En üst