“Balkan Araştırmaları Çalıştayı” İstanbul Üniversitesi’nde Gerçekleştirildi

İstanbul Üniversitesi, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi ve Uluslararası Balkan Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen “Balkan Araştırmaları Çalıştayı”, 6 Şubat 2018 tarihinde İstanbul Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

Çalıştayın açılış konuşmaları İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tahsin Erkan Türe, Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Kocayusufoğlu ve Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu tarafından yapıldı.

“Balkan Ulusları İle Ortak Tarihi Bir Geçmişe Sahibiz”

İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak konuşmasında Balkan ulusları ile ortak tarihi bir geçmişe sahip olduğumuzu vurgulayarak, “Ülkemizde 7,5 milyon yükseköğretim öğrencisi ve 150 bin akademik personel var. Türkiye bu akademik gücü ve kabiliyeti ile kendi ürettiklerini ülke içerisinde sınırlı tutamaz. Ülkemiz kazanımlarını tüm dostlarıyla paylaşmak durumunda ki uluslararası rekabette görülür iddiası ortaya çıksın. Balkanlar büyük sonuçlar elde edeceğimiz alanların başında gelmektedir. Afrika, Orta Doğu, Türk Cumhuriyetleri ve Kafkaslar ayrı bir grup içerisinde Türkiye’nin kolay hareket edebileceği ve çabuk sonuçlar alabileceği ülkeler. Üniversitemiz açısından baktığımız zaman 152 ülkeden 8 bin uluslararası öğrencimiz var. Bu sayı Türkiye içinde büyük bir sayı ama biz bunu dünyada rekabet edebilir düzeye çıkarmanın gayreti içerisindeyiz” şeklinde konuştu. İÜ Prof. Dr. Mahmut Ak konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı: “Ülkemiz adına uluslararası referansı arttırmamız ülkemizin eğitim alanından çıkıp kendi genel iddialarını sürdürebileceği açık rekabet ortamına da katkı sunar. Bu toplantı da bu iddiaların sürdürülmesinde çok önemli bir yere sahiptir.”

“Balkanlar Türkiye’nin Devamı ve Bir Parçası”

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tahsin Erkan Türe ise konuşmasına Uluslararası Saraybosna Üniversitesi hakkında bilgiler vererek başladı. Uluslararası Saraybosna Üniversitesi’nin modern kampüs ve güçlü altyapısından bahseden Prof. Dr. Türe çalıştay ile ilgili olarak, “61 üniversitenin katılımı ile oluşmuş ‘Balkan Üniversiteleri Birliği’ bulunuyor. Trakya Üniversitesi bu birliğin daimi sekretaryasını yönetiyor. Yaptığımız çalışmalarla 61 üniversite arasında daha etkin bir rol sergileyelim istedik. Bunu yapabilmek için de birbirimizle biraz daha yakından görüşelim, bir yapı oluşturalım, bu yapı da birlikteliğimizi canlı halde tutsun istedik. Balkanlar Türkiye’nin devamı ve bir parçası, bu sebeple de biz orayla ilgilenmek zorundayız. Bunun için de birlikte olalım, böyle bir etkinlik içerisinde neler yapabileceğimiz konusunda bir değerlendirme yapalım istedik. Bugünkü çalışmanın temel amacı bu grubu oluşturmak ve bu platformu kurup işler duruma getirmektir” ifadelerini kullandı.

“Çalıştay Bizi Daha Güzel Günlere Götürecek”

Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Kocayusufoğlu ise konuşmasında şunları dile getirdi: “Uluslararası Balkan Üniversitesi ve Uluslararası Saraybosna Üniversitesi 600 yılı aşkın dostluk ve kardeşliğe sahip bu iki coğrafyayı aynı misyonla birbirine bağlayan iki üniversitemizdir. 2016-2017 Eğitim Yılında ‘Uluslararası Şangay’ kriterlerine göre eğitim-öğretimde Makedonya’nın ‘En İyi Üniversitesi’ ilan edildik ve bundan gurur duyuyoruz. Bu çalıştayın da mutlaka çok anlamlı olacağını ve ileri atacağımız adımlarda sizlerin destekleri ile bizi daha güzel günlere götüreceğine inanıyorum.” Prof. Dr. Kocayusufoğlu konuşmasını Uluslararası Balkan Üniversitesi’ndeki kampüs hayatı ve eğitim faaliyetleri hakkında bilgi vererek sonlandırdı.

“Eş Güdüm Sağlanabilirse Çok Daha Etkili ve Verimli Olacak”

Konuşmasına Edirne’nin tarihi ve kültürel yapısından bahsederek başlayan Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ise, “Her üniversitenin bir amacı vardır ama Trakya Üniversitesi özellikle Balkanlar’ı hedef almış ve bu coğrafyada etkinliği arttırmayı hedeflemiş bir üniversite olarak gelişimini sürdürmüştür” dedi. Trakya Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen etkinlik ve faaliyetler hakkında bilgi veren Prof. Dr. Tabakoğlu, “Balkanlar’da faaliyet gösteren büyükelçiliklerin, başkonsoloslukların, TİKA’nın, Yunus Emre’nin ve diğer kurumların eş güdüm içerisindeki hareketine gerçekten büyük ihtiyaç var. Herkes kendi işini belki iyi yapıyor ama bir diğerinin ne yaptığını çok görmüyor. Bu eş güdüm sağlanabilirse çok daha etkili ve verimli olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“Türkiye’nin Ulusal Kurumlarının Balkanlar’daki Faaliyetleri Hakkında Bilgi Verildi”

Açılış konuşmalarının ardından toplantı gündeminin takdimi için kürsüye çıkan İÜ İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Toprak, Türkiye üniversitelerinde Balkanlar’a yönelik merkezlerin faaliyetleri ve Türkiye’nin ulusal kurumlarının Balkanlar’daki faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Üniversitelerin misyonlarına da değinen Prof. Dr. Metin Toprak, “Balkanlar’da büyük gayret içerisinde olmamıza rağmen entegre, sonuç alıcı mekanizmaları kurulmuş, araçları iyi tasarlanmış bir politikamızın olamadığını görüyoruz. Çok fazla birbirinden bağımsız otonom giden yaklaşımlar serisi var. Bu konuda sıkıntılı olduğumuzu söyleyebiliriz. Balkanlarda değişim programları aracılığı ile öğrenciler olarak da hocalar olarak da bir varlık gösteriyoruz ama bunun da bir sınırlılığı var. Son 2-3 yılda balkanlarda bir yoğunlaşma var” şeklinde konuştu.

“Projeler Üzerine Değerlendirmeler Yapıldı”

Bosna-Hersek özelinde tamamlanmış projeler ve önerilen proje fikirleri ile ilgili konuşma yapan Fazıl Ahmet Gülşen ise konuşmasında, “Boşnak milletinin sanat ve müziğe verdiği önem çok büyük. Türkiye’nin içselleşebilmesi için bizim sanatımızın ve müziğimizin Bosna-Hersek’te temsili çok önemli ve etkinliklerle zengin bir şekilde oranın halkına aktarılmalı. Bununla beraber tiyatro, sinema performansları, Türkçe kitap ve dergi yayınlarının Boşnakça yayımlanması ile de onların kalplerine ve anlayışlarına kolayca erişmiş oluruz” ifadelerine yer verdi.

Fazıl Ahmet Gülşen’in ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer moderatörlüğünde “Balkan Araştırmaları Çalıştayı” başladı. Çalıştayda organizasyonel yapı ve tematik öncelikler, iş birliği alanları ve karar alma, yönetim ve uygulamada paydaş katılımı ile ilgili bilgiler verildi.

Çalıştay tartışma ve değerlendirme bölümü ile son buldu.

İstanbul Üniversitesi ve Uluslararası Balkan Üniversitesi Arasında Mevlana Değişim Protokolü İmzalandı

“Balkan Araştırmaları Çalıştayı” sonrasında İstanbul Üniversitesi ve Uluslararası Balkan Üniversitesi arasında “Mevlana Değişim Programı Protokolü” imzalandı.

İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ve Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Kocayusufoğlu tarafından imzalanan protokol iki üniversite arasında öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliğini içeriyor.

En üst