Atölye Çalışması Mariza Dima

Akademi ve Sanayi arasında Bilgi Değişimi: Londra Projesinden Yaratıcı çalışmalar

Londra Queen Mary Üniversitesi'nden Dr. Mariza Dima, 11 Mart 2016 Cuma günü, Londra Projesinden yaratıcı çalışmaları IUS'den konuya ilgi gösteren, akademik ve idari personelie tanıtmak amacı ile tanıtım sunumu gerçekleştirdi. Sanat ve Beşeri Bilimler Araştırma Konseyi (AHRC) tarafından finanse edilen Londra Yaratıcı çalışmaların amacı, Londra'nın yaratıcı ekonomisine  etki eden konuları araştırmak üzere yaratıcı girişimcileri, araştırmacıları ve işletmeleri bir araya getirmektir (http://www.creativeworkslondon.org.uk/). Londra Queen Mary Üniversitesi tarafından, otuz sekiz farklı Londra merkezli üniversiteler, kolejler, müzeler, kütüphaneler ve arşivler ile ortaklaşa yürütülen bu proje, ortak araştırmaları destekleklemiş ve  yaratıcı ekonomideki KOBİ ler(küçük ve orta büyüklükteki işletmeler), politikacılar ve akademik araştırmacılar için çok önemli ve yararlı bilgiler üretmiştir. 

Dr Dima, modelin tohum kenarı kesme araştırmasına olan yararına ve son birkaç yıldır da kaydedildiği gibi yeniliklere yol açabililecek gelişmelere dikkat çekerek, araştırma yönlü kuruluşlar, sanayiler ve üniversiteler arası işbirliği destekleme çerçevesi içinde düşünülmüş Bilgi Değişimi(KE) modelini açıkladı. Öncelikle üniversiteler tarafından yürütülen bu model, sanayiye bağlı önemli araştırmaları birleştirmek için İngiltere'de başarıyla kullanılmaktadır. Atölye çalışmasının son bölümünde Dr Dima ve okulumuz akademisyenleri Bosna Hersek’te benzer projelerin uygulanması olanakları tartıştılar. Konuyla ilgilenen IUS akademisyenleri arasında işbirliğini desteklemek üzere tasarlanmış mekanizmalarla, Londra’da kullanılan metod ve metodolojilere bu projenin geliştirilmesi ve nihai başarısında karşılaşılan önemli derecede ki zorluklara ve fırsatlara odaklanıldı. Bu atölye çalışması Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Psikoloji Bölümü tarafından organize edildi.

En üst