5. SHETalks: Program Koordinatörleri için Atölye Çalışması

“Kapalı Cinsiyet Yanlılığı” başlıklı atölye çalışması, 18 Mayıs 2018, Cuma günü Uluslararası Saraybosna Üniversitesi’nde Doktora Adayı Alma Jeftic gerçekleştirildi. 

SAGE Projesi Koordinatörü Dr. Jasminka Hasić Telalović, katılımcıları karşıladı ve akademik ve öğrenci alanlarında olduğu gibi idari alanda da iş kalitesini arttırmak için bu atölye çalışmasının önemini belirtti. 

İngiliz Dili ve Edebiyatı (FASS) Bölüm Başkanı Yard. Doç. Dr. Ervin Kovačević, Sosyal ve Siyasal Bilimler (FASS) Bölüm Başkanı Doç. Dr. Aliye Fatma Mataracı, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı (FASS) Bölüm Başkanı Kenan Zekić, Psikoloji (FASS) Bölüm Başkanı Doç. Dr. Giovanni Misceo, Uluslararası İlişkiler ve Kamu Yönetimi (FBA) Bölüm Başkanı Yard. Doç. Dr. Peter Plenta, Yazılım Mühendisliği (FENS) Bölüm Başkanı Yard. Doç. Dr. Emin Tahirovic, Yard. Doç. Dr. Joseph John Kaminski (FBA), Kıdemli Araştırma Görevlisi Endris Mekonnen Faris (FBA), Yard. Doç. Dr. Alma Hudović-Kljuno (FENS), İnsan Kaynakları Müdürü Irma Mešić ve Kıdemli Araştırma Görevlisi Naida Kurt atölye çalışmasına katılmıştır.

Katılımcılar cinsiyet yanlılığının ne olduğu, nasıl fark edildiği ve nasıl önlenebileceği hakkında bilgi edindi. Doktora Adayı Alma Jeftić, sunumu sırasında araştırmasındaki istatiksel verilerin yanı sıra konuyla ilgili çalışmalardan da örnekler verdi. 

Çalıştayın sonunda, daha fazla çalışmayı kolaylaştıracak ve özellikle İK hizmetlerinde işin kalitesini arttıracak, daha sonra program koordinatörlerine eğitim sistemi ve müfredat yoluyla önyargı yaratılmasına karşı cinsiyet kavramını önleme olarak tanıtmayı sağlayacak sonuçlar hazırlandı.

SHETalks akademik ve idari kadro için deneyimlerin ve yeni fikirlerin paylaşılmasında ve tartışılmasında önemli bir fırsattır. Aynı zamanda, hikayeleri veya dersleriyle karşılaştığımız durumlarla ilgili yeni perspektifler getirebilecek olan IUS dışından misafirlerin çağırılması da planlanmıştır. Ayrıca, SHETalks akademik ve idare kadro arasında daha güçlü bir ilişki kurulmasına imkan tanımaktadır.

Bütün IUS personeli gelecek oturumlara davetlidir.

 

En üst