Zorlukların Üstesinden Gelmek ve İlişkiler Kurmak: Balkanlar'daki Türk Üniversiteleri Üzerine İkinci Çalıştay

Second Workshop on Turkish Universities in the Balkans

2 Kasım 2023'te Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS), Balkanlar'daki Türk Üniversiteleri konulu düzenlenen ikinci Çalıştaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'un da onur konuğu olduğu, bu buluşmayı düzenlemiştir. Çalıştay’da IUS'un yanı sıra Uluslararası Balkan Üniversitesi ve New York Tiran Üniversitesi temsilcileri de bulunmuştur. Çalıştay, Balkanlar'daki Türk üniversitelerinin karşılaştığı zorlukları ele almayı ve bölgedeki Türk mevkiinin tanınması ve itibarının sağlanmasına yönelik çözümleri araştırmayı amaçlamıştır.

Etkinlikte Prof. Kurtulmuş, Balkan topluluğu arasında çatışmaların önlenmesinde ve birliğin teşvik edilmesinde eğitimin mühim rolüne vurgu yapmıştır. Bölgedeki Türk üniversiteleri, yerel gençliğin geleceğini şekillendirmede ve uluslararası birliği teşvik etmede çok önemli bir konuma sahiptir.

Başlıca görüşülen konulardan biri, Türk diplomalarının bazı Balkan ülkelerinde karşılaştığı diploma denkliği ile ilgili zorluklardır. Denklik sorunu, öğrencilerin ileri eğitim ve istihdam fırsatlarını etkilemektedir. Bu endişeyi gidermek için Balkanlar'daki Türk üniversiteleri, çözüm bulmak ve Türkiye derecelerinin evrensel olarak kabul edilmesini sağlamak için Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile diyaloglar yürütmektedir.

Bu üniversiteler aynı zamanda eğitim kaynaklarının, fakülte uzmanlığının ve öğretim metodolojilerinin paylaşılmasını kolaylaştıran, eğitim kalitesini artıran ve bilgi alışverişini teşvik eden ortaklıklar kurmaktadır. Ayrıca, küresel tanınırlık kazanmak için ulusal ve uluslararası açmaktadırlar.

Sonuç olarak, Balkanlar'daki Türk üniversiteleri zorlukların üstesinden gelmek ve akademik büyüme, kültürel değişim ve bölgesel birliği sağlamak için fırsat oluşturmaya çabalamaktadırlar. YÖK ve Türkiye Maarif Vakfı gibi kurumların desteğiyle bu üniversiteler, Balkanlar'daki eğitim ortamına önemli katkılarda bulunmaya ve uluslararasındaki bağları güçlendirmeye hazırlanmaktadırlar.

Paylaş