Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ve IUS arasında Uluslararası Birliği Teşvik Etmek

ll

8 Eylül 2023 Cuma günü, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinden bir heyet, Uluslararası Saraybosna Üniversitesine (IUS) olumlu bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Değerli Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer başkanlığındaki ve Uluslararası İlişkiler Ofisi Müdürü Doç. Prof. Murat İnce'nin eşlik ettiği heyeti, IUS Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yıldırım sıcak bir şekilde karşılamıştır.

Toplantının odak noktaları iki yönlüdür. İlk olarak, iki üniversitenin uluslararasılaşma çabalarını güçlendirmeyi hedeflemişlerdir. Giderek küreselleşen bir dünyada, uluslararası bağlantıları ve kültürel alışverişi teşvik etmek, öğrenciler için eğitim deneyimini zenginleştirmede çok önemlidir.

İkincisi, toplantı bu iki yükseköğretim kurumu arasında stratejik bir birlik çerçevesi oluşturmaya çalışmıştır. Stratejik iş birliği akademik ve idari mükemmelliği artırmak, iyi uygulamaları paylaşmak ile yeniliği ve araştırmayı teşvik etmek gibi temel amaçları hedeflemişlerdir.

Ayrıca üniversiteler, Erasmus+ gibi programlardan ve diğer değişim girişimlerinden yararlanarak akademik personel ve öğrenci değişimini kolaylaştırmaya kararlıdır. Bu, kampüslerindeki kültürel çeşitliliği daha da zenginleştirecek ve ilgili kişilerin ufkunu genişletecektir.

Her iki kurum da eğitime büyük bir bağlılık içinde, öğrencilerine sağladıkları yüksek eğitim standardını sürdürmek içi vadetmişlerdir. Ek olarak, devam eden akademik araştırma ve mesleki gelişim çabalarında profesörlerine tereddütsüz desteklerini dile getirmişlerdir.

Bu toplantı, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Uluslararası Saraybosna Üniversitesinde uluslararası birliğin teşvik edilmesi ile genel eğitim ve araştırma kalitesinin artırılması yönünde önemli bir adımı işaret etmektedir.

Paylaş