Yeşil Uygulamaların Rolü: Bosna Hersek'teki Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Farklı Yenilik Türlerinin Belirleyicileri ve Sonuçları: IUS FBA Projesi

Project team

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) İşletme ve Kamu Yönetimi Fakültesi'nden (FBA) Doç. Dr. Emil Knezović, " Yeşil Uygulamaların Rolü: Bosna Hersek'teki Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Farklı Yenilik Türlerinin Belirleyicileri ve Sonuçları" projesi üzerinde çalışacaktır. Proje, Bosna-Hersek'teki (BH) küçük ve orta ölçekli işletmelerdeki (KOBİ) çeşitli yenilik türlerinin belirleyicilerini ve sonuçlarını araştırmayı ve yenilikler ile çevresel (yeşil) uygulamalar arasındaki bağlantıyı kurmayı amaçlamaktadır. Proje ekibinin diğer üyeleri arasında Yrd. Doç. Dr. Hamza Smajić, üçüncü dönem öğrencisi Aida Hamur ve ikinci dönem öğrencisi Neira Zulić bulunmaktadır.

Araştırma, çeşitli Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) ile ilgilidir. İlk olarak, araştırma sanayi, inovasyon ve altyapı ile ilgili Kobi'lerde inovasyonu teşvik etmektedir (Hedef No. 9). Ek olarak, araştırmada yeşil uygulamalara odaklanmak sürdürülebilir tüketim ve üretime (Hedef No. 12) ve sürdürülebilir ekonomik büyümeye ve insana yakışır bir çalışmaya (Hedef No. 8) katkıda bulunmaktadır. Proje nicel yöntemlere dayanmaktadır ve ekip birincil kesitsel veri toplama yapmayı planlamaktadır.

Proje, Kanton Saraybosna Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanlığı tarafından, Kanton Saraybosna bütçesinden 2023 yılı için bilimsel / araştırma / sanatsal / araştırma ve geliştirme proje ve programlarının ortak finanse edilmesi çağrısıyla desteklenmektedir.

Paylaş