Vakıf Müdürlüğü ve Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Akademik Ortaklık Kuruyor

l

Akademik mükemmelliği teşvik etmek ve kültürel mirası teşvik etmek amacıyla, Bosna Hersek İslam Topluluğu Vakıf Müdürlüğü ve Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS), IUS Balkan Araştırmaları Merkezi (BSC) ile birlik içinde, bir iş birliği mutabakatı yoluyla akademik ortaklık kurmuştur.

10 Ekim 2023 Salı günü imzalanan mutabakat zaptı, Vakıf Müdürlüğü ile IUS arasındaki akademik, eğitimsel ve mesleki birliği geliştirmek için tasarlanmış iş birliğine dayalı faaliyetlerin ve programların yürütülmesi için kapsamlı bir çerçeve görevi görmektedir.

Anlaşma, bilgiyi ilerletme ve kültürel mirası koruma konusundaki ortak taahhüdün altını çizen istikrarlı hedefleri özetlemektedir. Birincil amaç, bilim ve uygulama alanlarını teşvik etmek ve yükseltmektir. Bu girişim, entelektüel büyümeyi ve yeniliği teşvik eden bir ortam yaratmayı amaçlamaktadır. Ortaklığın önemli bir bileşeni, Bosna-Hersek'teki vakıf kurumlarının önemi konusunda farkındalık yaratmaktır. Bu çaba, bu kurumların tarihi ve kültürel önemini aydınlatmayı amaçlamaktadır.

Ayrıca, mutabakat hem iç hem de dış projelerin uygulanması için bir platform sunmaktadır. Bu birlikçi çabaların topluma ve ulusal ilerlemeye katkıda bulunan yenilikçi projeler üretmesi beklenmektedir. İş birliğinin temel taşı, mesleki ve bilimsel deneyim ve bilgi alışverişidir. Ortaklık, konferanslar, sempozyumlar, kongreler, seminerler, kurslar, yaz okulları ve çalıştaylar dahil olmak üzere çeşitli eğitim etkinliklerinin düzenlenmesini sağlayacaktır. Bu platformlar, akademisyenler, araştırmacılar ve öğrenciler arasında anlamlı görüşmeleri ve bilgi paylaşımını kolaylaştıracaktır. İş birliğinin heyecan verici bir diğer yönü, IUS öğrencileri için sunduğu fırsattır. Vakıf Müdürlüğü'nde eğitim ve staj yoluyla pratik deneyim kazanacaklar ve mesleki yeterliliklerini daha da arttıracaklardır.

Bu hedeflere ulaşmak için imzacılar, ortak girişimlerin geliştirilmesine, birliğe dayalı araştırmalara, iç ve dış projelerin uygulanmasına ve ortaklaşa finansman fırsatları arayışına aktif olarak katılmayı taahhüt etmişlerdir. Ek olarak, lisans, lisansüstü ve sürekli eğitim projelerini kapsayan bilimsel ve eğitimsel müfredatın uygulanmasına katkıda bulunacaklardır.

Bu iş birliğinin ayrılmaz bir parçası, yıllık bir Faaliyet Planının geliştirilmesidir. Bu plan, Mutabakatın başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak için belirli faaliyetleri, dönüm noktalarını ve hedefleri ana hatlarıyla belirleyecektir.

Paylaş