Temellerin Açığa Çıkarılması: Dr. Ognjen Riđić Dünya Çapında COVID-19 Hakkındaki Asılsız İnançların Yapısını Keşfediyor

Prof. Ognjen Riđić

Dr. Ognjen Riđić, Bosna Hersek (BiH) Araştırma Projesi Yöneticisi olarak Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'ni (IUS) temsilen İşletme Fakültesi (FBA) ve Yönetim (MAN) bölümünü denetleyen "Dünya çapında COVID-19 hakkındaki asılsız inançların altında yatan yapının test edilmesi" başlıklı en güncel akademik birincil araştırma makalesini yayınlamıştır.

Bu önemli araştırma, "COVID-19, kişilik ve yaşam kalitesi: Pandemi döneminde kendini geliştirme" başlıklı uluslararası mega projenin bir parçasıdır ve Nisan 2020'de başlatılmıştır. Makale, özellikle deneysel ve bilişsel psikolojinin sosyal ve davranışsal bilimsel alanında Science Citation Imago (SCImago) Q1 sıralaması ve 53'lük etkileyici h-Index'i ile tanınan İngiltere merkezli saygın Thinking and Reasoning dergisinde yayınlanmıştır.

Bosna Hersek'ten (BiH) aktif katılımın olduğu ve N = 386 katılımcının yer aldığı bu uluslararası birincil nicel araştırma çalışması dünya çapında 50 ülkeyi kapsamaktadır. Nihai örneklem büyüklüğü, Nisan-Aralık 2020 tarihleri arasında COVID-19 salgını ve pandemisinin zirve yaptığı dönemde toplanan N = 13.557 katılımcıya ulaşmıştır.

Bu uluslararası çalışmanın birincil amacı, sosyal davranışların ve yaşam kalitesinin kültürel bağlamını dikkate almaktır. Ana araştırma problemi, Sağlık İnançları Modelini takip ederek, davranışlar ve tıbbi inançlara özel bir vurgu yaparak, COVID-19 salgınını deneyimlemekten kaynaklanan yaşam kalitesinin psikolojik belirleyicilerini açıklamaya odaklanmıştır.

Sonuç olarak, bu çalışma asılsız inançların yapısı hakkındaki bilgilere önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır. COVID-19 korkusu gibi duygusal faktörlerin ve demografik özelliklerin yanı sıra sinizm de dahil olmak üzere bilişsel faktörlerin bu tür inançları desteklemedeki potansiyel öneminin altını çizmektedir. Özetle, COVID-19 hakkındaki asılsız komplo ve sağlık inançlarının yapıları ve korelasyonları açısından farklılığını vurgulayan kültürler arası kanıtlar elde edilmiştir.

Paylaş