Sayın Aurelie Valtat AB'nin Genişleme Yoluna İlişkin Konferans Verdi: AB Bosna Hersek Delegasyonu Temsilcisi IUS'ta

BSC lecture

Avrupa Birliği (AB) entegrasyonu konusunda bilgi ve anlayışı arttırmayı amaçlayan Avrupa Birliği Bosna Hersek Delegasyonu "Avrupa Entegrasyonu, Siyasi, Basın ve Enformasyon" Bölüm Başkanı Bayan Aurelie Valtat, 7 Kasım 2023 Salı günü Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'ni ziyaret etmiştir. Ziyareti, IUS Balkan Çalışmaları Merkezi (BSC) tarafından düzenlenen Mekik Diplomasisi Görüşmelerinin bir parçasıdır.

Ziyaret, IUS Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yıldırım, BSC Direktörü Dr. Hamza Preljević ve Üniversite İletişim Ofisi Müdürü Sayın Velida Handžić-Mirica ile yapılan kısa bir toplantıyla başlamıştır. Bu toplantı, Sayın Valtat'ın IUS öğrencilerine sunduğu "On Yıllar Boyunca AB Genişlemesi Bosna Hersek'in Katılım Yolunda Öğrenilen Dersler” konusuna odaklanan bilgilendirici bir konferansa zemin hazırlamıştır.

Sayın Valtat'ın bilgilendirici sunumu, AB genişlemesinin tarihsel bağlamı ve Bosna Hersek'in katılım süreciyle ilgisi hakkında değerli bilgiler sağlamıştır. Sunumuna AB'nin geçmişteki genişleme çabalarına kısa bir genel bakış sunarak başlayan Valtat, AB projesinin 65 yıllık bir evrimden sonra aynı kalıp kalmadığına dair soruları gündeme getirmiştir. Bu bakış açısı öğrencileri AB'nin sürekli evrimi ve Avrupa entegrasyonunun değişen dinamikleri üzerine düşünmeye teşvik etmiştir.

Konferans ayrıca mevcut genişleme perspektiflerine ve bunların Bosna Hersek için ne anlama geldiğini de aydınlığa kavuşturmuştur. Sayın Valtat, AB entegrasyonunun temel aşamalarını ele alarak genişleme sürecinin hem faydalarını hem de dezavantajlarını vurgulamıştır. Sayın Valtat'ın sunumundan çıkan en önemli sonuçlardan biri, genişleme sürecinin 2013'ten bu yana bir duraklama yaşadığı iddiasıdır. Ancak 2022 yılı Ukrayna, Moldova, Gürcistan (şartlı olarak) ve Bosna Hersek'in adaylık statüsü almasıyla önemli bir dönüm noktası olmuştur. Bu gelişme, AB'nin genişleme çabalarının yeniden ivme kazandığına işaret ederek Batı Balkanlar ve Doğu Ortaklığı ülkeleri için iyimserlik yaratmıştır.

Sayın Valtat ayrıca AB mevcut siyasi görüşmelerin Batı Balkanlar ve Doğu Ortaklığı ülkelerini daha hızlı bir şekilde entegre etmenin yollarını bulmayı amaçladığını belirtmiştir. Ayrıca AB, bu bölgelerde ekonomik kalkınma ve istikrarı teşvik etme kararlılığını gösteren yeni bir Büyüme Planı üzerinde aktif olarak çalışmaktadır.

Avrupa Komisyonu'nun merakla beklenen ve 8 Kasım 2023'te açıklanması planlanan genişleme paketinin, AB'nin bir sonraki genişleme dalgasının yol haritasına ilişkin önemli bilgiler sunması ve AB-Bosna Hersek ilişkilerinin geleceğini daha da şekillendirmesi beklenmektedir.

Konferans, öğrencilerin AB entegrasyonu ve genişlemesinin inceliklerini sorgulamalarına olanak tanıyan ilgi çekici ve kapsamlı bir soru-cevap oturumuyla sona ermiştir. Sayın Valtat'ın ziyareti ve sunumu, öğrencilerin Avrupa siyasetinin bu kritik yönü hakkında ilk elden bilgi ve perspektif edinmeleri için önemli bir fırsat olmuştur.

Paylaş