Posušje Belediyesi Uluslararası Saraybosna Üniversitesi ile İş birliği Yapıyor: Bağları Güçlendirmek

Visit of the representative of the Municipality of Posušje

Posušje Belediyesi, 10 Kasım 2023 Cuma günü Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'ni (IUS) ziyaret ederek iş birliği ve karşılıklı gelişimin kapılarını açma yolunda önemli bir adım atmıştır. Belediye Başkanı Sayın Ante Begić başkanlığındaki heyet, IUS yetkilileriyle verimli görüşmelerde bulunarak umut verici bir ortaklığın başlangıcına işaret etmiştir.

Belediye Başkanı, IUS Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yıldırım tarafından sıcak bir şekilde karşılanmış ve ziyaret, IUS Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (FENS) Dekanı Doçent Dr. Edin Jahić ve Yardımcı Doçent Dr. Adi Ćorović'in katılımıyla daha da kolaylaşmıştır.

Bu toplantının itici gücü, yakın zamanda Posušje Belediyesi ile iletişim kuran IUS Mimarlık eğitim programını temsil eden Dr. Ćorović'tir. Öncelikli hedef, IUS öğrencileri için jeodezik haritalar elde etmeye odaklı, Mimarlık programı ve Belediye arasındaki iş birliği olanaklarını araştırmaktır. Bu haritalar, mevcut dönem için kentsel tasarım ödevlerinin kalitesini arttırmada etkili olacaktır.

Belediye Başkanı Sayın Ante Begić, daha geniş ve uzun vadeli katılım potansiyelinin farkında olarak, iş birliğini Posušje'deki çeşitli kentsel tasarım projelerini de kapsayacak şekilde genişletmeyi teklif etmiştir. Bu öneri, Belediye'nin sürdürülebilir kalkınma ve stratejik kentsel planlama vizyonu ile uyumludur.

Belediye Başkanı'nın ziyareti sırasında, IUS ve Posušje Belediyesi arasında resmi bir Mutabakat Zaptı imzalanarak iş birliğinin hayata geçirilmesinde önemli bir ilerleme kaydedilmiştir. İş birliği, her iki kurumun mesleki, bilimsel ve teknolojik gelişimine katkıda bulunmayı ve bu süreçte yerel ve bölgesel sosyal kalkınmayı teşvik etmeyi amaçlamaktadır. İş birliğinin kapsamı, bilgi ve enformasyon alışverişi, eğitim programlarının geliştirilmesi ve uygulanması, eğitim girişimleri, ilgili verilerin araştırılması ve analizinin yanı sıra atölye, seminer ve konferansların düzenlenmesini de içerecek şekilde oldukça geniştir.

Temel girişimlerden biri, IUS’taki prosedürel çerçeveye uygun olarak nitelikli öğrenciler için staj ve pratik eğitim fırsatları yaratmaktır. Bu, öğrencilere kayda değer bir gerçek hayat deneyimi sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda Belediyenin Posušje'nin büyümesine ve refahına katkıda bulunacak vasıflı bireylere olan gereksinimini de karşılayacaktır.

Posušje Belediyesi ile Uluslararası Saraybosna Üniversitesi arasındaki iş birliği, inovasyonu teşvik etme, eğitimi geliştirme ve bölgenin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunma vaadinde bulunmaktadır.

Paylaş