Polonya'da Enerji Dönüşümü: Konferans AB'nin Sürdürülebilir Enerji Yoluna Kılavuzluk Ediyor

Public Lecture - Energy Transformation in Poland

Wroclaw Üniversitesi'nden Dr. Marcin Koczan "AB İklim ve Enerji Politikası Bağlamında Polonya'da Enerji Dönüşümü" başlıklı bir konferans düzenlemiştir. Jean Monnet Modülü "Avrupa Enerji Güvenliği" faaliyetlerinin bir parçası olan etkinlik, 11 Ocak 2024 tarihinde Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nde (IUS) gerçekleştirilmiştir.

Dr. Koczan'ın sunumunda Polonya'nın mevcut enerji durumu ele alınmış ve kömürün karbondioksit ile metan emisyonlarının birincil kaynağı olduğu vurgulanmıştır. AB'nin Yeşil Mutabakatı'nın sera gazlarını azaltmaya ve iklim nötrlüğüne ulaşmaya yönelik iddialı planıyla uyumlu olarak Polonya'nın kömürden yenilenebilir enerjiye geçişine duyulan acil ihtiyacın altını çizmiştir. Kömüre olan bağımlılık nedeniyle benzer zorluklarla karşı karşıya olan ve AB hedefleri bağlamında temiz enerji çözümleri için çabalayan Bosna Hersek'te de derin bir yankı uyandırmıştır.

Konferans, Polonya'nın AB'nin 2030 ve ötesi hedeflerine uygun, daha sürdürülebilir bir enerji geleceğine giden yoluna ilişkin içgörülerle sona ermiştir. Dr. Koczan, bu küresel zorluğun üstesinden gelmede uluslararası iş birliği ve bilgi paylaşımının önemini vurgulayarak, enerji dönüşümü yolculuğunda Bosna Hersek için önemli dersler sunmuştur.

Hem üniversite üyelerinden hem de kamudan oluşan dinleyiciler sunum boyunca katılım göstererek Polonya, Bosna ve Hersek'in enerji dönüşümlerinde karşılaştıkları zorluklar ve fırsatlar hakkında bilgilendirici sorular yöneltmişlerdir. Dr. Koczan, birbirlerinin deneyimlerinden öğrenmenin ve ortak engellerin üstesinden gelmek için iş birliği yapmanın önemini vurgulayarak dinleyicilere her iki ülke için daha temiz bir gelecek için umut ve iyimserlik duygusu bırakmıştır.

Paylaş