Lejla Mustoo Başer Bükreş, Romanya'daki Erasmus+ Eğitim Kursunda IUS Psikoloji Programını Tanıtıyor

l

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) Psikoloji bölümü temsilcisi Lejla Mustoo Başer, ruh sağlığına öncelik verip gençlere fırsatlar sunarken mevcut paradigmalar üzerinde etki bırakabilecek kurumsal ortamlardaki güncel olgulara ilişkin perspektifleri genişletmek amacıyla Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenen "The Great Resignation" adlı multidisipliner eğitim kursuna katılmıştır.

Yakın zamanda yaşanan küresel sosyo-ekonomik olaylar, özellikle genç bireyler için işgücü piyasasında yeni yörüngelere duyulan ihtiyaç konusunda bilgi vermiştir. Kendi özel ve profesyonel kimliklerini oluşturma arayışı içindeyken, geleneksel örgütsel modelleri sorgulayan bakış açıları, çağdaş dünyanın koşulları içinde gençlerin kendi ihtiyaçlarını, anlamlarını ve amaçlarını aramalarına ve farkına varmalarına katkıda bulunmaktadır. Üstlendiğimiz profesyonel kimlikler, benlik kavramımıza ve kişilik oluşumumuza katkıda bulunan önemli bir faktördür çünkü zorluklar yaşamın her evresinde geçerlidir.

Eğitim, ruh sağlığına odaklanarak toplumlarındaki gençlerle etkileşime giren çeşitli kültürlerden oluşan 20 genç profesyonel için kapasitelerini geliştirme imkânı sunmuştur. Kavrayarak öğrenme, iş birliği, bilgi alışverişi ve ulusal ile uluslararası uygulamalar yoluyla, uygulamadaki uzmanlar bilgilerini dinamik ve ilgi çekici bir şekilde aktarmışlardır.

Eğitim, sosyal becerilerin geliştirilmesini, pratik uygulama alıştırmalarını, Bükreş'teki ulusal gençlik merkezine ziyaretleri, mevcut eğilimler ve uygulamalarla ilgili farkındalık yaratmayı, uzmanlarla görüşmeleri ve "The Great Resignation" etkilerini ele almanın yenilikçi yolları olarak dijital araçların dahil edilmesini amaçlamıştır.

Ayrıca eğitimin, adil kaliteli eğitim, refahın teşviki, düzgün, kapsayıcı, sürdürülebilir iş ve istihdam, ülke içinde ve ülkeler arasında eşitsizliklerin azaltılması ve kapsayıcı toplumların teşviki gibi çeşitli Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleriyle uyumlu olması da bu deneyimin önemini arttırmıştır.

Ayrıca, Bükreş'teki ev sahibi kuruluş olan ve hoşgörü ile kültürler arası diyaloğun yanı sıra gençlerin ve mağdurların sosyal entegrasyonunu teşvik etmeyi amaçlayan bir sivil toplum kuruluşu olan Civic Orientation and Social Integration'a (COSI) bu faydalı bilgi değişim olanağını organize ettiği ve desteklediği için şükranlarımızı sunmak isteriz.

Paylaş